Živa award 2023 Bratislava


od 2. 10. 2023, 14:00 do 5. 10. 2023, 18:00

Živa award 2023 Bratislava

 

REGISTRÁCIA ONLINE TU (do 26.9.2023)


Cena za najlepšie múzeá a kultúrne a prírodné dedičstvo v slovanských krajinách.

Ocenenie Živa vzniklo v roku 2012 z iniciatívy odbornej projektovej skupiny krajín, ktoré spája Fórum slovanských kultúr, za účelom identifikácie, podpory, odmeňovania a propagácie experimentov, projektov a postupov v múzejnom sektore v kultúrnom a geografickom rámci európskych slovanských štátov. Podujatie umožňuje zhromažďovanie skúseností, ich výmenu v slovanských krajinách, ako aj v širšom európskom rámci. Nadobudnuté vedomosti a výmena skúseností majú dôležitý význam pri posilňovaní vplyvu múzeí v našich spoločnostiach.

Cyklus oceňovania Živa sa každoročne končí v septembri slávnostným odovzdávaním cien. Obe hlavné ceny – Živa za najlepšie slovanské múzeum a Živa za najlepšiu slovanskú kultúrnu a prírodnú pamiatku – sú určené na podporu ochrany, zachovávania, vzdelávania a informovania o múzejných zbierkach a prírodných a kultúrnych pamiatkach, o ich rozmanitosti, obsahu a spoločenskej úlohe, a to tak, že kladú dôraz na ich tvorivé a progresívne prístupy, otvorenosť a prístupnosť verejnosti, na ich vplyv na spoločnosť a ich prínos k rozvoju muzeologických princípov a myšlienok. Počas niekoľkých rokov svojej existencie sa podujatie premenilo na trojdňové stretnutie odborníkov z rôznych oblastí, ktoré často dopĺňajú oblasť múzejníctva. Špecifickou črtou je prezentácia predchádzajúceho víťaza ceny a jeho skúsenosti z uplynulého roka. Miesto odovzdávania cien sa každý rok mení, čo poskytuje príležitosť lepšie spoznať rôzne prostredia spolupráce.

Najbližší, už 9. ročník podujatia, sa bude konať 2. – 5. októbra 2023 v Bratislave v priestoroch SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade. Sledujte nás.

Viac info o podujatí 

Program podujatia (EN) (PDF, 204,7 kB)