Konferencia k hudobnej regionalistike opäť v Hudobnom múzeu

od 9. 11. 2016, 09:00 do 10. 11. 2016, 17:00

Konferencia k hudobnej regionalistike opäť v Hudobnom múzeu

Slovenská muzikologická asociácia a Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum Vás srdečne pozývajú na muzikologickú konferenciu pri príležitosti 25. výročia existencie samostatného SNM-Hudobného múzea.
Konferencia s názvom Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike III. sa bude konať 9.-10. novembra 2016 vo Výstavnom pavilóne v Podhradí, Žižkova 18, Bratislava.

Téma hudobnoregionalistického výskumu a prezentácie jeho výsledkov výrazne rezonovala v prostredí muzikologickej society, čoho dôsledkom je rozhodnutie usporiadať aj tohtoročnú konferenciu ako pokračovanie uplynulých dvoch ročníkov. Zámerom hudobnovedeckej prezentácie je docieliť komplexnejšie pochopenie nadregionálnych javov a vzťahov; spoznávaním aktivít výrazných osobností pôsobiacich vo viacerých regiónoch odhaľovať procesy interregionálnych súvislostí; objasnením hudobných javov, procesov a vzťahov v reálnom historickom priestore v jeho dobovom a miestnom kontexte priblížiť pôsobenie mnohých osobností (skladateľov, interpretov, pedagógov, muzikológov, ap.), ich tvorbu, činnosti a aktivity vykonávané v určitých regiónoch. Prispieť tak k postupnému napĺňaniu stavu poznania všetkých zložiek hudobného života na Slovensku, tohto mnohotvárneho procesu, jeho dynamickosti a vývoja.

Podrobný program čoskoro zverejníme.
Tešíme sa na Vás.