Sídlo a ďalšie objekty múzea

SNM – Hudobné múzeum sídli v Brämerovej kúrii na Žižkovej ulici 18 (vchod do múzea je zo Žižkovej 16), kde je sústredená administratíva, múzejná prezentácia, pedagogika, pracovne kurátorov a dokumentátorov, zabezpečujúcich všetky odborné múzejné činnosti. 

Múzeum má vysunuté pracovisko s expozičnými a výstavnými priestormi v areáli Kaštieľa v Dolnej Krupej; na tomto pracovisku múzeum zabezpečuje tiež styk s bádateľmi. 

SNM – Hudobné múzeum
Sídlo múzea

SNM – Hudobné múzeum
Brämerova kúria
Žižkova ul. 18 (Vchod do múzea je zo Žižkovej 16)
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16 

Kaštieľ v Dolnej Krupej 
Sídlo múzea

SNM – Hudobné múzeum – Kaštieľ Dolná Krupá
Hlavná 572/109,
919 65 Dolná Krupa