Brnkačka


Vzdelávací program k výstave ...a nazvali ju Dobro®

Cieľová skupina: Materské školy, Základné školy I. stupeň
Termín: vzdelávací program bude realizocvaný do 31. marca 2021 
Dĺžka programu: 50 minút

Deti sa počas programu stručne zoznámia s príbehom rodiny Dopjerovcov, spoznajú vizuálne aj zvukovo „hlasnú" gitaru (rezofonickú gitaru), vypočujú si hudobné ukážky aj k iným vystaveným zbierkovým predmetom. Pripravené sú pre nich hudobné nástroje, na ktorých si budú môcť pomaly aj rýchlo, falošne aj čisto zabrnkať.