Zahrajme sa s Beethovenom


Vzdelávací program k 250. výročiu narodenia L. van Beethovena

Termín: program bude realizovaný do 18. decembra 2020 
Cieľová skupina: materské školy, základné školy I. stupeň 
Dĺžka programu: 50 minút

Súčasťou edukačného programu pre deti z materských škôl a žiakov prvého stupňa základných škôl je skladačka Pamätníka L.van Beethovena v Dolnej Krupej , ktorú nám pri tejto príležitosti vyrobili manželia Spálovci.

Program nenáročnou, hravou formou, primeranou veku, deti oboznamuje s veľkou osobnosťou hudby a jej vzťahom k Dolnej Krupej.

Deti pri manipulácii so skladačkou nachádzajú v niekoľkých vrstvách strechy ukryté figúrky Beethovena a grófky, ktorú si môžeme pomenovať Juliette, (ktorej venoval Sonátu mesačného svitu) alebo Jozefína, (ktorej pravdepodobne Beethoven adresoval „List nesmrteľnej milenke") a ďalšie predmety spojené s hudbou. Počas edukačného programu zaznievajú aj Beethovenove kompozície a deti sa učia identifikovať a rozlišovať hudobné nástroje vizuálne aj sluchovo. 

Informácie o rezervácii programu:
Vzdelávací program je potrebné vopred objednať mailom na adrese monika.kojdova@snm.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 2 20491283 alebo +421 911 477 847. Objednávka programu musí byť potvrdená SNM – HuM.