Dirigent Bruno Walter v Mestskom divadle v Prešporku

Dirigent Bruno Walter v Mestskom divadle v Prešporku

22. septembra 1886 otvorilo svoje brány Mestské divadlo v Prešporku (dnešná historická budova SND na Hviezdoslavovom námestí), na doskách ktorého účinkovali mnohí svetoznámi umelci. K nim patrí aj Bruno Walter (1876 – 1962), ktorý v sezóne 1897/1898 stál na čele divadelného orchestra. Svoje dojmy z pôsobenia v tunajšom divadle opísal vo svojej autobiografii. Úplne nové informácie k Walterovmu pôsobeniu poskytujú kópie jeho 17-tich listov a troch korešpondenčných lístkov z rokov 1897 a 1898, adresovaných rodine žijúcej v Berlíne. Kópie sa nachádzajú v zbierkach SNM – Hudobného múzea v Bratislave v osobnom fonde slovenského muzikológa, hudobného a operného kritika, publicistu a historika Ivana Ballu (1909 – 1977).

Čo sa týka originálov Walterových listov, doterajšie bádanie v pozostalosti Bruna Waltera, ktorá sa nachádza v hudobnom oddelení Newyorskej verejnej knižnice, neprinieslo bližšie informácie o ich existencii. Súčasťou pozostalosti je aj rozsiahla Walterova korešpondencia z prelomu 19. a 20. storočia, avšak žiadne listy z Prešporku. K aktuálnemu dňu ide teda o jedinečný zdroj informácií o prvých rokoch kariéry svetoznámeho dirigenta.  

Jana Laslavíková, Historický ústav SAV

walter list

walter list 2

walter list 3