Franz Liszt v Bratislave

Franz Liszt v Bratislave

Pred 150 rokmi – 19. apríla 1874 – sa konal v Bratislave/Prešporku dobročinný koncert, na ktorom vystúpil FRANZ LISZT, génius hudby 19. storočia a jeden z najslávnejších mužov kultúrnej Európy svojej doby. Túto udalosť dokumentuje plagát zachovaný v zbierkovom fonde SNM - Hudobného múzea v Bratislave.

Franz Liszt sa narodil v Raidingu 22.10.1811 a zomrel 31.7.1886 v Bayreuthe. Bratislava zažívala F. Liszta v rôznych etapách jeho umeleckého života: ako zázračné dieťa, mladého fenomenálneho klavírneho virtuóza triumfujúceho po Európe, zrelého interpreta a skladateľa a tiež aj umelca a mysliteľa rozširujúceho svoje spirituálne obzory, ktorý napokon vstúpil do duchovného stavu.

Ako klavirista vystúpil F. Liszt v Bratislave na koncertoch v rokoch 1820, 1822, 1839, 1840, 1874 a 1881. Prvý koncert sa konal v novembri roku 1820 a mal mimoriadny význam pre jeho ďalšiu medzinárodnú koncertnú kariéru. Posledný z nich v apríli 1881 bol venovaný pre účel postavenia pamätníka bratislavskému rodákovi, skladateľovi Johannovi Nepomukovi Hummelovi (1778-1837), ktorý zomrel vo Weimare. F. Liszt účinkoval v Bratislave aj v prospech tunajších inštitúcií: svojim hudobným umením veľkoryso podporil nemocnice (20.12.1839) a Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina (26.1.1840, kde sa predstavil aj ako dirigent a 19.4.1874).

Koncert 19. apríla 1874 sa uskutočnil v bratislavskej mestskej sále Reduty. Okrem skladieb Praetoria, L. van Beethovena, G. Rossiniho, G. Braga a R. Wagnera – C. Taussiga na ňom odzneli aj tri Lisztove kompozície. Boli to: Concert pathétique pre 2 klavíre, ktorý s F. Lisztom predniesla klaviristka grófka Sophie Menterová-Popperová (1846-1918), Legenda sv. Františka de Paul kráčajúceho na vlnách v podaní F. Liszta a Blahoslavenstvá z oratória Christus, ktoré interpretoval Cirkevný hudobný spolok (sólo spieval basista Anton Strehlen). Päťdesiatjedenročný F. Liszt hral aj Sonátu As dur od L. van Beethovena a spolu so Sophie Menterovou-Popperovou štvorručne Taussigovu transkripciu Jazdy valkýr od R. Wagnera. Na koncerte spoluúčinkovali aj grófka Marie Rossiová a Frigyes (Fridrich) Dohnányi, ktorý hral na violončele. Koncert sa konal v prospech bratislavského Cirkevného hudobného spolku, ktorý bol v 19. storočí najvýznamnejšou hudobnou inštitúciou v Bratislave a zohrával dominantnú úlohu v jej koncertnom živote. Podľa informácií v dobových novinách Pressburger Zeitung mal koncert úspech a jeho výťažok bol 5710 korún. Po koncerte Lisztovi venovali jeho priaznivci z Bratislavy a Košíc veniec. Klavíry na tento koncert zabezpečil zadarmo výrobca klavírov L. Bösendörfer z Viedne, čestný člen Cirkevného hudobného spolku.

Sylvia Urdová