Pozvanie na ďakovnú bohoslužbu a odhalenie pamätnej tabule

5. 6. 2010, 10:00 - 13:00

Pozvanie na ďakovnú bohoslužbu a odhalenie pamätnej tabule

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

OBEC DOLNÁ KRUPÁ

MATICA SLOVENSKÁ

TRNAVSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

 

si Vás dovoľujú pozvať

na ďakovnú bohoslužbu a odhalenie pamätnej tabule Prof. ThDr. Alojzovi Martincovi (1917 - 1996) a národnému umelcovi Mikulášovi Schneidrovi - Trnavskému (1881 - 1958) 

 

5. júna 2010 o 10.00 hod. v Dolnej Krupej

PROGRAM:

10.00 hod. ďakovná bohoslužba hlavný celebrant: ThDr. Marián Červený, PhD.

farár katedrály sv. Martina v Bratislave

 

koncelebruje: Mgr. Miroslav Kováč

farár z Dolnej Krupej kostol sv. Andreja v Dolnej Krupej

 

11.00 hod. odhalenie pamätnej tabule

slávnostný príhovor

Tibor Mikuš

poslanec NR SR a predseda TTSK

 

moderuje: Stanislav Bajaník

 

Matica slovenská

rímsko - katolícka fara Dolná Krupá

 

PODUJATIE VENOVANÉ ROKU KRESŤANSKEJ KULTÚRY