Slávnosť ruží 2013

od 8. 6. 2013, 13:00 do 9. 6. 2013, 18:00

Slávnosť ruží 2013

Slávnosť ruží

Milí priatelia,

Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum
Trnavský samosprávny kraj
Občianske združenie
Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej

 

Vás srdečne pozývajú na tradičné podujatie:

Slávnosť ruží

8. - 9. jún 2013 / Kaštieľ Dolná Krupá

Podujatie je venované 150. výročiu narodenia
„Ružovej grófky” Márie Henriety Chotekovej
Kaštieľ Dolná Krupá

Program:

8. jún 2013 (sobota)


13.00 - 13.20 Slová a tóny
literárno-hudobné pásmo inšpirované osobnosťou M. H. Chotekovej
n.o. ČAKANKA Nitra, ZUŠ Nitra
Kaštieľ Dolná Krupá, fresková sála

13.30 - 14.00 Slávnostné otvorenie Výstava ruží
(prístupná do 18.00 h)
Kaštieľ Dolná Krupá, fresková sála

14.00 Známa neznáma Ružová grófka
otvorenie výstavy o živote M. H. Chotekovej
Mauzóleum rodiny Chotek

14.30 - 15.00 „Ružičky” v piesňach
Mgr. Art. Daniel Čapkovič - barytón
Lucia Ševečková - klavír
Kaštieľ Dolná Krupá, fresková sála

15.00 - 15.30 Slávnostné uvedenie
a vysadenie novovyšľachtenej ruže, výsledku šľachtiteľského úsilia nemeckej firmy Kordes pomenovanej po M. H. Chotekovej,
na medzinárodný trh v spolupráci s firmou Tvorsad
SPEVÁCKY KOMORNÝ ZBOR, Smolenice
Areál Kaštieľa Dolná Krupá
(možnosť zakúpenia novej ruže)

15.30 - 16.30 Hudobné osvieženie
Akordeónový súbor MELÓDIA,
žiaci ZUŠ Senica z triedy Anny Rýzkovej
Kaštieľ Dolná Krupá, fresková sála

16.30 - 18.00 Prehliadka výstavy a parku

18.00 - 19.00 Pietna spomienka na členov rodu Chotek a pocta Márie Henriete
Sprievod účastníkov z kaštieľa k pamätnej tabuli na budove Jozefína a k mauzóleu rodiny Chotekovcov, možnosť vstupu do hrobky, návštevy kostola sv. Andreja s hrobkou Brunsvikovcov pod kostolom, ponuka výstupu na kostolnú vežu s vyhliadkou na okolie.
Hudobné združenie
MUSICANTICA SLOVACA, Nitra

19.00 - 22.00 Ochutnávka vín
Piesne o víne v podaní FS Krupianka
(sprievodný program)
Historický park Kaštieľa Dolná Krupá –
tajuplná jaskyňa „grotta”


9. jún 2013 (nedeľa)


9.00 - 18.00 Sprístupnenie výstavy ruží
Kaštieľ Dolná Krupá

11.00 - 12.00 Slávnostná sv. omša v kostole sv. Andreja
celebruje vdp. Mgr. Kováč
(možnosť výstupu na kostolnú vežu s vyhliadkou na okolie, vstupu do hrobky Brunsvikovcov a mauzólea Chotekovcov)

13.00 - 15.00 V ľudovom tóne
Dychová hudba KARPATSKÁ KAPELA
Nádvorie Kaštieľa Dolná Krupá

15.00 Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu ružu Slávnosti ruží 2013
Kaštieľ Dolná Krupá, fresková sála

15.10 - 16.00 Klobúková show
ružové ozdoby na klobúky,
prezentácia prác študentov
Strednej odbornej školy Rakovice
Kaštieľ Dolná Krupá, fresková sála

16.00 - 18.00 Pestré melódie
Mužský spevácky zbor BRADLAN, Trnava
Kaštieľ Dolná Krupá, fresková sála

18.00
Zatvorenie brán výstavy
(interiér)

Mária Henrieta Choteková - Kráľovná ruží

Majiteľka najväčšieho rozária svojej doby, šľachtiteľka ruží, priekopníčka ružiarstva na území Slovenska, uznávaná pestovateľka ruží v celej Európe. Ako významná osobnosť rodu Brunsvik - Chotek čerpala z bohatej rodinnej tradície zakotvenej nielen vo vzťahu k umeniu a vzdelaniu, ale aj v láske k prírode, jej zušľachťovaniu a zveľaďovaniu životného prostredia. Narodila sa v kaštieli obkolesenom krásnym anglickým parkom, ktorý práve pred 200 rokmi (1813) začal na objednávku jej prastarého otca budovať chýrny záhradný architekt Christian Henrich Nebbien. Máriu Henrietu Chotekovú miestni oprávnene považujú za svoju najznámejšiu rodáčku. Pravnučka Jozefa Brunsvika, vnučka Hermanna Choteka sa narodila 24. novembra 1863 v kaštieli v Dolnej Krupej, kde prežila takmer celý život. Jej život obsiahol dlhý úsek veľkých dejín (I. a II. svetovú vojnu, Slovenský štát, Československú republiku), no je v ňom zhmotnená aj miestna história. V spomienkach jej súčasníkov sa zapísala ako žena s ušľachtilou dušou, láskavá, dobrosrdečná ochrankyňa chudobných, veľká filantropka a humanistka.

Celý život podriadila charitatívnej činnosti a napĺňaniu jej ideálov. Bola známou osobnosťou v Rakúsko-uhorskej monarchii a jej popularita ešte vzrástla, keď sa jej príbuzná Žofia Choteková v roku 1900 vydala za následníka trónu Františka Ferdinanda. Dostávala pozvánky na mnohé podujatia v celej krajine, kde patrila k najčestnejším hosťom. V roku 1909 ju dokonca vyznamenal pápež Pius X. Hovorila miestnym nárečím, chodievala oblečená v dedinskom kroji, ľuďom sa prihovárala oslovením „dušenka“ a takto jednoducho - Dušenka - ju volali aj obyvatelia obce. V susedstve rodinného kaštieľa si vybudovala svoj vlastný svet, v ktorom kraľovali ruže. Horný kaštieľ, ako sa jej domu zvyklo hovoriť, navštevovalo množstvo hostí, no dvere neboli zatvorené ani pre domácich. Ružová grófka zomrela 13. 2. 1946, pochovaná je v mauzóleu rodiny Chotek v susedstve farského kostola v rodnej obci. Obohatila ružiarsky svet o veľké dielo, ktorého tradíciu objavujeme aj dnes.

Počas oboch dní v čase od 14.00 - 18.00 ponúkame:
• Ochutnávku kvalitných vín
• Ochutnávku medoviny - Apimed Dolná Krupá, výrobca Ing Peter Kudláč
• Ochutnávku medovníkov s ružiarskou a hudobnou tematikou
• Prehliadku parku v historickom koči
• Možnosť občerstvenia, kúpy upomienkových predmetov a kvetov
• Prehliadku výstav: Eva Kostolányiová v čase, Dva roky Accentus musicalis
• Prehliadku expozícií: Henrietina komnata, Pamätná izba rodiny Albrechtovcov, Pamätník L. van Beethovena

Vystavovatelia: Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej; Slovenská národná ružiarska spoločnosť; Rosa Klub Zvolen; Slovenská ružiarska spoločnosť Pridunajsko, Rovinka; Stredná záhradnícka škola Piešťany; Stredná odborná škola Rakovice; Botanická záhrada Bratislava; Tvorsad Trnava; Flowers4u Smolenice; Kvetinárstvo Hadzima Trnava; Arborétum Borová Hora; Zámok Veltrusy u Prahy; obyvatelia a pestovatelia ruží z obce Dolná Krupá.

Akciu finančne podporili: OZ Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej, Trnavský samosprávny kraj - predseda Ing. Tibor Mikuš, Tvorsad Trnava, Apimed Dolná Krupá a Obec Dolná Krupá.

Avizované podujatie: Pri príležitosti 200. výročia založenia anglického parku pripravuje v dolnokrupskom kaštieli Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a OZ - Ružiarskou spoločnosťou Márie Henriety Chotekovej medzinárodnú odbornú konferenciu na tému Prínos svetových osobností v kontexte historického parku a tradícia pestovania ruží v Dolnej Krupej v dňoch 17. - 18. októbra 2013. Podujatie je súčasťou projektu “Víkend otvorených parkov a záhrad,” organizovaným Národným Trustom n. o. - The National Trust of Slovakia.
Kontakt: alena.kratka@snm.sk.
Zmena programu vyhradená.