slávnosť ruží 2014

od 7. 6. 2014, 13:00 do 8. 6. 2014, 18:00

slávnosť ruží 2014

Dolná Krupá, 29. 5. 2014: V kaštieli v Dolnej Krupej sa v dnoch 7. – 8. júna 2014

uskutocní 7. rocník Slávnosti ruží na pocest Márie Henriety Chotekovej,

pestovatelky ruží a zakladatelky rozária v Dolnej Krupej, ktoré zažilo najväcší

rozkvet na zaciatku 20. storocia.

Mária Henrieta Choteková, uznávaná odbornícka v celoeurópskom meradle

prednášala na ružiarskych výstavách, publikovala odborné clánky a obracali sa na nu

aj pri posudzovaní ruží, ktorých pôvod bol nejasný. Táto šlachticná je právom

považovaná za priekopnícku ružiarstva na Slovensku. V období najväčšieho rozkvetu

jej ružovej záhrady v nej kvitlo naraz dokonca 6000 ruží. Grófka sa výrazne venovala

aj charitatívnej činnosti a dostala za to vyznamenanie od pápeža Pia X.Pocas najbližšej slávnosti ruží predstavíme návštevníkom historické odrody, ktoré kvitli aj v ružovej záhrade Márie Henriety Chotekovej. Prvá a veľmi vzácna ruža Rosengräfin Marie Henriette (Ružová grófka Mária Henrieta) – ktorá je výsledkom šľachtiteľského úsilia nemeckej firmy Kordes – spája v sebe tri najcennejšie vlastnosti ruží: zdravé listy, krásu kvetov a intenzitu vône. Ruža je o to cennejšia, že je v poradí len tretou novinkou zo skupiny vonavých ruží – pomenovaných Parfuma. Ruža s menom našej slávnej rodácky mala svetovú premiéru na slávnosti ruží v roku 2013 a návštevníci si ju aj tento rok budú môcť zakúpiť. Počas dvoch dní môžu návštevníci obdivovať ruže vystavovateľov Ružiarskej spoločnosti Márie Henriety Chotekovej, Slovenskej národnej ružiarskej spoločnosti,

Rosa Klubu Zvolen, Slovenskej ružiarskej spoločnosti Pridunajsko, Botanicke záhrady Bratislava, Arboréta Borová Hora pri Zvolene a obyvateľov i pestovateľov ruží z obce Dolná Krupá.V obci Dolná Krupá si nepochybne zaslúži pozornosť aj Mauzóleum rodiny Chotekovej s prezentáciou „Známej neznámej ružovej grófky Márie Henriety Chotekovej“. Na miestach posledného odpočinku členov rodu Chotekovcov si pietnou spomienkou uctíme pamiatku grófky Chotekovej.V bohatom kultúrnom programe sa verejnosti predstavia Spojené huky Slovenska

– gajdošský orchester, Cakanka n. o. Nitra a Základná umelecká škola Nitra,

Spevácky zbor Fidelitas Branc pri Nitre, Mužský spevokol Bradlan Trnava,

Dychová hudba Karpatská kapela Dolná Krupá, ci Spevácky zbor Jesienka

Trnava. Prvý deň Slávnosti ruží ukončíme o 19.00 hod. v rímsko-katolíckom kostole svätého Ondreja koncertom sólistu Opery štátneho divadla v Košiciach Jaroslava Dvorského. SNM – Hudobné múzeum sa pocas Slávnosti ruží zapojí v parku kaštieľa aj do VI. ročníka medzinárodného dobrovoľníckeho podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad“. Podujatie organizuje Národný Trust n. o Slovensko v dňoch 6. – 8. júna 2014, teda v čase kvitnutia záhrad. Vo výstavných priestoroch múzea si návštevníci môžu prezrieť novú výstavu Desatoro o gajdách, ktorá vznikla pri príležitosti zápisu gájd do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Okrem novej výstavy ponúka

múzeum aj prehliadku aktuálnych expozícií: Pamätnej izby Albrechtovcov a Pamätníka Ludwiga van Beethovena. Podrobný program Slávnosti ruží 2014 na www.snm.sk

ORGANIZÁTORI PODUJATIA:

SNM – Hudobné múzeum a Ružiarska spolocnost Márie Henriety Chotekovej

Partneri podujatia: Apimed Dolná Krupá, OÚ Dolná Krupá Generálny partner SNM: Poštová banka.Tlacovú správu pripravila: Mgr. Alena Krátka, SNM – Hudobné múzeum, alena.kratka@snm.sk, 0917 839 555