Slávnosť ruží 2023

3. 6. 2023, 13:00 - 22:00

Slávnosť ruží 2023

SNM – Hudobné múzeum kaštieľ Dolná Krupá a Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej vás pozývajú  na 16. ročník Slávnosti ruží a podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Chránime ľudové a ružiarske tradície.

Slávnosť ruží v Dolnej Krupej
Sobota 3.6.2023

13.00 Krojovaný sprievod účastníkov slávnosti ruží z kaštieľskeho parku do mauzólea rodiny Chotek
13.30  Pietna spomienka a položenie ruží v hrobke Márie Henriety Chotekovej za tónov Komorného zoskupenia Súznenie
14.45 Ruža Slovenska – predstavenie ruže z genofondu slovenských ruží
14.50 Čítanie epizód zo života Jozefa Brunsvika a Ludwiga van Beethovena priblížime  návštevníkom život v kaštieli spred dvoch storočí za hudobného sprievodu zoskupenia Súznenie.

15.40 Prehliadka krojovaných súborov trnavského regiónu:

DFS Bílokostolanček Biely Kostol
Ženská spevácka skupina Dolnokrupanka Dolná Krupá
Spevácka skupina Krupanskí črpáci Dolná Krupá
Spevácka skupina Krupianka    Horná Krupá
FS Podhoranka Lančár, Kočín, Šterusy  
Folklórna skupina Rozmaríny Bánov
Folklórna spevácka skupina BLAVANKA Jaslovské Bohunice
Folklórna skupina Cífer
Ľudová hudba FidliCanti Horné Orešany
FS Karpatskí valaškári Dolná Krupá a cimbalová hudba Picúchovci

19.30 Spoločná pieseň účastníkov
19.45  Vyhlásenie výsledkov návštevníckej súťaže o najkrajšiu ružu roka 2023 a aranžmány
20.00  Robotnícky spevokol  Bradlan Trnava       
20.30  Zábava v ľudovom tóne pri Cimbalovej muzike Bystríka Slobodu Dolná Krupá
22.00  Posedenie pri vínku

Od 11.00 do 19.00 h vás pozývame aj k našim susedom na Otvorenie ružiarskej sezóny v Rozáriu M. H. Chotekovej v Medolandii Dolná Krupá s ochutnávkou medovín z medovinárstva Apimed.

Sprievodný program

Prechádzky v historickom parku, história ružových záhonov, prehliadka výstavy ruží, voľná  prehliadka kvetinových aranžmánov, aranžérskych prác v prírode, prezentácia trnavského kroja. Hlasovanie o najkrajšiu ružu roka 2023. Tradičné remeslá priblížia šikovné ruky drotára, rezbára, košikára, medovnikára a aranžéra. V areáli si môžete kúpiť sadenice ruží, kvetov, aranžérske, upomienkové predmety a občerstvenie.

Pre deti

Rozprávka v parku -  čítanie rozprávkových príbehov, maľovanie, riešením úloh z pracovných listov na stanovištiach v parku. 

Vstupné jednotné na celý deň 2,- €, deti do 6 rokov a ZŤP zadarmo

Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad pokračuje:

Nedeľa 4. 6. 2023
13.00 h, 15.00 h a 17.00 h Čítanie ľúbostnej korešpondencie a epizód zo života Ludwiga van Beethovena v Korompe obohatené o reprodukovanú hudbu pri Pamätníku Ludwiga van Beethovena. Večer ukončíme  Sonátou mesačného svitu od Ludwiga van Beethovena, ktorej vznik úzko súvisí s prostredím a životom pôvodných majiteľov kaštieľa.
Viac info o podujatí

Mgr. Alena Krátka, alena.kratka@snm.sk; www.kastieldolnakrupa.sk, www.snm.sk
tel.: 0908 188 022, 0917 839 555

 

Otváracie hodiny
13.00 - 22.00

Vstupné
Celodenné vstupné 2,- €, deti do 6 rokov a ZŤP zadarmo

Kontakt

alena.kratka@snm.sk
www.kastieldolnakrupa.sk
tel.: 0908 188 022, 0917 839 555