DESATORO O FUJARE - Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných nástrojov


Z dôvodu rekonštrukčných prác bude kaštieľ uzatvorený predbežne do októbra 2022. Park bude otvorený podľa otváracích hodín.

od 1. 12. 2008 do 15. 5. 2011

DESATORO O FUJARE - Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných nástrojov

"Fujara – slovenský ľudový hudobný nástroj - sa stala legendou v mysli slovenskej osvietenej inteligencie, ba už od čias, kedy sa toto slovo objavilo v poézii 17. a 18. storočia. Zrejme žilo nielen v piesni a v predstavách tých, čo o nej spievali. Fujara sa stala symbolom istého spôsobu života a umenia pastierov na strednom Slovensku. S fujarou sme vždy koketovali, ju obdivovali alebo zatracovali, lebo nám pripomínala zbojnícku či jánošíkovskú tradíciu. Niektorí sa od nej dištancovali, druhí ju rozvíjali ako legendu. Každopádne fujara, ako umelecký a výtvarný artefakt fascinoval a stále fascinuje... Ak bola v novembri roku 2005 fujara slávnostne zapísaná do Zoznamu diel nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, tak to bolo pre vlastnosti nástroja a jeho hudbu, ktoré objasňoval obsiahly návrh a jeho zdôvodnenia predložený cez Slovenskú komisiu UNESCO."

(Prof. Oskar Elschek, autor návrhu na zaradenie fujary a jej hudby do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, časopis Remeslo umenie dizajn, 1/2006)

 

Výstava "Desatoro o fujare" predstavuje fujaru nielen ako hudobný nástroj so špecifickými schopnosťami a možnosťami interpretácie, ale upozorňuje na ňu aj ako na objekt výtvarného prejavu, ktorý má svoje pandanty aj v tvaroch a vo výzdobných motívoch predmetov z najrôznejších oblastí ľudovej tvorby. 

 

Výstavu Desatoro o fujare môžu návštevníci vzhliadnuť v kaštieli v Dolnej Krupej. Výstava v kaštieli potrvá do konca roka 2010.

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt