Modrokamenská hudobná slávnosť

26. 8. 2023, 17:00 - 20:00

Modrokamenská hudobná slávnosť

Prežite letné popoludnie s komornou hudbou, stretnite priateľov i hudobníkov pri pohári vína v novotou dýchajúcich priestoroch hradu Modrý Kameň...

V sobotu 26. augusta sa opäť stretnú priaznivci zaujímavej komornej hudby na hrade Modrý Kameň na 8. ročníku Modrokamenskej hudobnej slávnosti. Tentoraz v zrekonštruovaných hradných priestoroch a na nových koncertných miestach – v Kaplnke sv. Anny a v barokovej sále.

Aktuálny ročník otvorí súbor MUSICA ANIMAE v Kaplnke sv.  Anny s prierezovým programom staršej duchovnej hudby od gregoriánskeho chorálu až po rané baroko. Na druhom koncerte po prestávke pri čaši vína a malom občerstvení bude v barokovej sále účinkovať špičkové slovenské saxofónové kvarteto Pressburg Saxophone Quartet pod vedením Ladislava Fančoviča. Zaznejú úpravy diel W. A. Mozarta, J. S. Bacha a Ilju Zeljenku, ale aj skladby priamo komponované pre netradičnú zostavu štyroch saxofónov od Faustin a Mauricea Jeanjeanovcov a dve slovenské diela od Mariána Lejavu a Petra Zagara. Zagarova skladba Pieseň čeľadnice Hanne zaznie vo svetovej premiére.

Počet účastníkov je limitovaný.V prípade záujmu a pre potvrdenie účasti nás kontaktujte na telefónnom čísle 047 24 54 100.

Aktivita je podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Hlavný organizátor: ORGANYzácia, o.z. s podporou Hudobného fondu a Fondu na podporu umenia

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Tešíme sa na Vás!