Nočné prechádzky na hrade Modrý Kameň

13. 8. 2022, 18:00 - 22:00

Nočné prechádzky na hrade Modrý Kameň

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameňsrdečne pozýva v sobotu 13. augusta 2022 na netradičnú večernú prehliadku kaštieľa.

Staňte sa spolu s nami cestovateľmi v čase a spoznajte jednotlivé etapy vývoja nášho hradu,významné udalosti aj osobnosti, ktoré ovplyvnili hrad Modrý Kameň aj jeho okolie. Zoznámtesa s obyvateľmi hradu – od tých najstarších, ktorí prechádzali hradnou bránou užv 13. storočí, až po poslednú majiteľku modrokamenského panstva.Večerná prehliadka „Spoznaj pánov nášho hradu“ začne v podzemných únikovýchchodbách. V 13. storočí sa celým Uhorskom šírili správy o ukrutnostiach Mongolov, ktorí prišliz ďaleka. Boli chudí, mali malé oči, malý nos a vypuklé lícne kosti. Drancovali, zabíjali a ničilivšetko, čo im prišlo do cesty. V krajine sa neseje, nežne, nepracuje... Biele lebky a kostilemujú zarastené a neudržiavané cesty. Kto mohol, zutekal, ukryl sa do najhustejšieho lesa,do jaskýň a pivníc...

Ak chcete vedieť, ako príbeh pokračuje, neváhajte a navštívte nás! Prehliadky budúprebiehať v hodinových intervaloch 13. augusta 2022 od 18.00 do 22.00 h.

Pozvanie na hrad prijali členovia skupiny historického šermu SORDEM. O 18.00 a 20.00 h vystúpia s predstavením „Šermiarske poviedky“. Počas celého večera budú šermiariprezentovať svoje zbrane, zoznámia návštevníkov s technikou boja a základnými princípmišermu.

Sprístupnená bude aj aktuálna výstava v barokovej sále kaštieľa „Krása pre ženustvorená“ a „bábkoherňa“.

Vstupné na podujatie je 6,00 € pre dospelých, zľavnené vstupné 3,00 € pre deti od trochrokov, študentov a seniorov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Tešíme sa na Vás!

Viac info

Dáša ĎuríkováSNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň
dasa.durikova@snm.sk;
+421 47 2454 100
www.snm.sk/mbkh
www.hradmodrykamen.sk

Otváracie hodiny
Od 18.00 do 22.00 h

Vstupné
Dospelí 6,00 €
Deti od troch rokov, študentov a seniorov 3,00 €