Príbeh detí vetra

od 1. 3. 2024 do 15. 5. 2024

Príbeh detí vetra

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň pozýva na reprízu výstavy „Príbeh detí vetra“, ktorá bude pre verejnosť sprístupnená od 1. marca do 15. mája 2024 vo výstavných priestoroch múzea a barokovej sále na hrade Modrý Kameň.

Výstavu „Príbeh detí vetra“ pripravilo Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Za týmto poetickým názvom sa skrýva skutočný príbeh a osudy Rómov na Slovensku. Historická časť výstavy sa zaoberá najvýznamnejšími medzníkmi dejín rómskeho etnika na Slovensku od 14. storočia, ku ktorému sa viaže pravdepodobne najstaršia zmienka o Rómoch na našom území, až po 90. roky 20. storočia. Časť výstavy venovaná kultúre Rómov nám umožní nazrieť do ich sveta a zistiť, čo nás ako ľudí z rôznych spoločenstiev spája a čo je naopak iné, špecifické a dáva nám možnosť rozvíjať sa a pozerať sa na svet trochu inak. Návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s tradičnými rómskymi remeslami, s tradičnými spôsobmi bývania, stravovania, odievania, s rómskou hudbou, vierou a náboženstvom a s rôznymi zvykmi. Posledná časť výstavy prezentuje činnosť organizácií a inštitúcií zastupujúcich rómsku menšinu na Slovensku, i inštitúcií dokumentujúcich a prezentujúcich históriu rómskeho etnika, jeho kultúru a život.

Textová časť výstavy (v trojjazyčnej mutácii – slovenskej, rómskej a anglickej) je doplnená bohatým obrazovým materiálom, ako aj trojrozmernými zbierkovými predmetmi a modelmi. Tie na výstavu zapožičalo Slovenské národné múzeum v Martine a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote.

Repríza výstavy je realizovaná v rámci projektu financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 - 2021, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra pod názvom „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov“.

Výstava potrvá ešte
30 dní

 

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt