Prírodný park kaštieľa Betliar

Prírodný park kaštieľa Betliar


Jeden z najkrajších a najzachovanejších historických parkov na Slovensku je zapísaný do Zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných parkov sveta.

Za zakladateľa rozsiahleho anglického parku považujeme grófa Leopolda Andrássyho (1767-1824), osvieteného aristokrata, slobodomurára a významného zberateľa. Založil ho koncom 18. storočia a jeho rozloha presahuje 80 ha. Podľa zoznamu organizácie Patrí medzi najvýznamnejšie historické záhrady sveta. Pred kaštieľom sa nachádza fontána so sochou Psyché od francúzskeho sochára Ferdinanda Barbedienne (1810-1892), ktorá bola zreštaurovaná s podporou Poštovej banky. V parku je mnoho zaujímavých zákutí a stavieb: na konci hlavnej prechádzkovej trasy parku pri rybníku je zverinec v podobe stredovekého hradu s vežičkou, kde Andrássyovci chovali medveďa hnedého, líšku, vlka a rysa. Okrem týchto druhov mal rozsiahly andrássyovský revír aj zvernicu pre jeleniu, danieliu a mufloniu zver. Založil ju v roku 1885 gróf Emanuel Andrássy a jej základ tvorilo asi 16 jedincov jeleníc a 5 jeleňov privezených zo Zemplína. V rozširovaní zvernice pokračoval Emanuelov syn gróf Gejza Andrássy, ktorý ju doplnil o danieliu a muflóniu zver z Moravy. Dnes pri zverinci prebiehajú vystúpenia sokoliarov s dravcami.

Pri prechádzke ďalej natrafíte na slobodomurársky a čínsky pavilón, japonský most či Hermesovu studňu, kde počas piknikov v horúcich letných mesiacoch Andrássyovci chladili nápoje. Pri vstupnej bráne sa nachádza klasicistická rotunda z konca 18. storočia, ktorú Andrássyovci využívali najprv ako knižnicu a neskôr ako archív. Dnes máte možnosť na tomto mieste vidieť inštaláciu súčasného umelca Jaroslava Vargu, ktorá vznikla v rámci novej aktivity nášho múzea s názvom Múzeum Contemporary.