Familia Pálffy – Medzinárodná vedecká konferencia

25. 9. 2019, 09:00 - 20:00

Familia Pálffy – Medzinárodná vedecká konferencia


Program medzinárodnej vedeckej konferencie Familia Pálffy, ktorá sa koná v SNM – Múzeum Bojnice 

9.00 – 10.00 Prezentácia účastníkov

10.00 – 10.15 Otvorenie konferencie a úvodné slovo
- Mgr. Ján Papco, riaditeľ SNM – Múzeum Bojnice

10.15 – 10.40 Fondy rodu Pálffy v Slovenskom národnom archíve
- Mgr. Erika Javošová, PhD., Slovenský národný archív Bratislava

10.40 – 11.05 Pezinská vetva rodu Pálffy – majetkové pomery a ústredná správa majetkov
do polovice 19. storočia
- Mgr. Miriam Kuzmíková, Slovenský národný archív Bratislava

11.05 – 11.30 Príbuzenské vzťahy Pálffyovcov a Erdődyovcov v 18. a 19. storočí
- PhDr. Daniel Hupko, PhD., Múzeum mesta Bratislavy

11.30 – 11.55 Ilúzia rodinnej súdržnosti. Finančné ťažkosti Pálffyovcov po prvej svetovej vojne
- Mgr. Štefan Gaučík, PhD., Historický ústav SAV Bratislava

11.55 – 12.30 Některé aspekty prodeje dědictví Jana Pálffyho
- PhDr. Adam Kretschmer, privátny bádateľ Praha

12.30 – 13.00 Diskusia

13.00 – 14.00 Prestávka na obed

14.00 – 14.25 „...nemají domácího rázu". Umelecké zbierky Jána Pálffyho a Československý štát
- Mgr. Tomáš Kowalski, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava

14.25 – 14.50 Nový objav podobizne Jána V. Pálffyho od začínajúceho maliara Františka Antona Palka
- Doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD., Katedra dejín a teórie umenia, FiF Trnavská univerzita v Trnave

14.50 – 15.15 Františka Khuen de Belasy – portrét neobyčajnej ženy z rodu Pálffyovcov
- Mgr. Anna Fundárková, MA, PhD., Historický ústav SAV Bratislava

14.15 – 15.40 Znovu nájdené zbierky grófa Jána Pálffyho
- Mgr. Katarína Malečková, SNM – Múzeum Bojnice

15.40 – 16.05 Heraldická výzdoba Erbovej sály Bojnického zámku
- Mgr. Marek Gilányi, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava

15.05 – 16.30 Z čoho sú postavené Bojnice ? Stavebné aktivity posledných Pálffyovcov na Bojnickom
panstve
- Ing. Erik Kližan, SNM – Múzeum Bojnice

16.30 – 18.30 Diskusia a záver

18.30 Prehliadka Bojnického zámku

Zmena programu vyhradená

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Malečková,
maleckova@bojnicecastle.sk,
katarina.maleckova@snm.sk