Noc múzeí a galérií SNM - Múzeum Bojnice

18. 5. 2013, 09:00 - 22:00

Noc múzeí a galérií SNM - Múzeum Bojnice

9:00 – 18:00 hod. Špeciálne podujatie:
Medzinárodný festival duchov a strašidiel

o 20:30 hod. Nočné prehliadky zámku
Prehliadka zámku doplnená o legendy, tajomných obyvateľov zámku a spoločný prípitok v Zlatej sále.

Sprievodné podujatia 9:00 – 13:00 hod.
Pod rukami reštaurátorov Stretnutie s reštaurátormi múzea spojené s ukážkami ich každodennej práce vedúcej k zachovaniu zbierkových predmetov.