Rytierske dni 2012

od 20. 9. 2012, 09:00 do 23. 9. 2012, 17:00

Rytierske dni 2012

Rytierske dni sú výchovno-vzdelávacie a zábavné podujatie zamerané predovšetkým na deti a organizované školské skupiny. Námet vychádza z dejín bojnického zámku a prostred- níctvom širšie koncipovaných príbehov sa snaží oživiť postavy rytierov z minulosti a ich výchovu ku kladným životným hodnotám a stavovským cnostiam.

Tento rok zavíta do bojnického zámku Veselá kočovná spoločnosť - stredovekí komedianti, ktorí návštevníkov obšťastnia neobyčajným rytierskym príbehom.
Hlavným hrdinom ich divadla, ktoré vyráža dych a navracia smiech až rehot, je Ján Huňady z 15. storočia, po ktorom je pomenovaná i najväčšia sála zámku – Huňadyho sála.
Ján si už v detstve nesmierne obľúbil legendu o zázračnom meči zvanom Excalibur. Možno práve preto sa mu v jedno daždivé popoludnie zjaví zlá víla Morgana, ktorá Jánovi sľúbi, že slávny meč pričaruje do jeho komnaty.
Ján Huňady má totiž plán. Rád by meč vytiahol zo skaly a daným skutkom tak očaril krásnu Helenu. To však nebude také ľahké. Na ceste za slávou i láskou čaká Jána a návštevníkov nejedno prekvapenie. Množstvo prekážok, rytierskych úloh i zázračných bytostí – (už spomínaná) zlá víla Morgana, čarodejník Merlin či tajomná Jazerná pani.

Ján Huňady bude potrebovať naozaj veľkú pomoc. A nielen od dospelého, ale najmä od detského návštevníka, aby mohol získať srdce svojej vyvolenej a byť pasovaný za skutočného rytiera. A spolu s ním i nejedna mladá dáma či mladý muž spomedzi návštevníkov!

Námet: Mgr. Ján Papco
Scenár a réžia: Mgr. art. Petra Štorcelová

Otváracie hodiny: 9:00 – 17:00 h

Vstupné:
Dospelý 1 osoba 8,00 €  
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,00 €  
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 2,00 €  
   
Príplatky k vstupnému  
Za použitie fotoaparátu 2,00 €  
Za použitie videokamery 5,00 €  
   

Skupinové objednávky na 20. 9. a 21. 9. 2012 vybavujeme na telefónnom čísle 046/5430 633.

Platbu vstupného je možne realizovať aj prostredníctvom kulturných poukazov platných pre rok 2012.