Slávnosti života

od 27. 8. 2010, 08:00 do 29. 8. 2010, 17:00

Slávnosti života

Ak máte radi strašidlá či rozprávky na bojnickom zámku, určite si zamilujete aj Slávnosti života. Pod týmto názvom sa skrýva nové atraktívne podujatie zamerané na umenie, oddych a gastronómiu.


Priestor bojnického zámku sa v dňoch 27. až 29. augusta 2010 predstaví ako miesto, z ktorého sála neopakovateľné „genius loci“. Prostredníctvom tanca, hudby, pantomímy, poézie i maliarstva sa návštevníci prenesú do období dávnych i nedávnych, dozvedia sa zaujímavosti z histórie gastronómie, kulinárstva , dvornej etikety i dobrých mravov niekdajších obyvateľov zámku. Čarovné nádvoria i priľahlý zámocký park poskytnú vhodné prostredie na odpočinok , relax ducha a i mysle.
Nemenej dôležitou súčasťou osláv života sú i gastronomické zážitky, ktoré si návštevníci budú môcť vychutnať priamo v zámockej priekope.


Nové podujatie Slávnosti života vychádza zo špecifického charakteru prostredia Národnej kultúrnej pamiatky – Zámku Bojnice a jej histórie, ktorej najviac dominujú aktivity milovníka a znalca umenia grófa Jána Pálfiho, posledného šľachtického majiteľa bojnického zámku.


Zámerom tohto podujatia je spríjemniť obyvateľom i návštevníkom Bojníc posledné prázdninové dni a prostredníctvom všetkých vnemov ich voviesť do sveta umenia a oddychu.