Večerné prehliadky Bojnického zámku

od 1. 7. 2019, 12:55 do 31. 8. 2019, 12:55

Večerné prehliadky Bojnického zámku


Netradičná Večerná prehliadka zámku s lektorom v dobovom kostýme, s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy. Trvanie prehliadky – 75 minút. Minimálny počet návštevníkov v objednanej skupine je 15 osôb. Výklad v cudzom jazyku počas večerných prehliadok je bez poplatku. 

V mesiacoch júl a august ponúka múzeum večerné prehliadky pre verejnosť vo vopred určených termínoch bez potreby predchádzajúcej rezervácie: 5.7.2019 / 6.7.2019 / 19.7.2019 / 20.7.2019 / 2.8.2019 / 3.8.2019 / 16.8.2019 / 17.8.2019 / 30.8.2019 / 31.8.2019 so začiatkom o 20.00 h.

V ostatných termínoch sú večerné prehliadky zámku výhradne na objednávku. Objednávky na večerné prehliadky pre skupiny minimálne 15 návštevníkov adresujte na emailovú adresu rezervacie@bojnicecastle.sk minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným príchodom. 

Na večernú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase. V prípade, že objednaná skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená. 

Cenový výmer:
Dospelý 1 osoba 11 €
V mesiacoch júl a august zľava na vstupnom na večerné prehliadky pre dieťa a mládež do 18 rokov. 
Dieťa do dovŕšenia 18 rokov (len júl a august)* 7 € 

* Prehliadka nie je určená pre deti do dovŕšenia 6 rokov veku.