Zámocký akvarel

7. 9. 2019, 09:00 - 15:00

Zámocký akvarel


Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva organizuje tvorivé dielne základov výtvarnej techniky akvarelu inšpirované umeleckými dielami zo zbierkového fondu múzea. Podujatie sa uskutoční dňa 7. septembra 2019 od 9.00 do 15.00 h v priestoroch Bojnického zámku. Všetci nadšenci umenia sú vítaní. 

Počas podujatia budú pre účastníkov Zámockého akvarelu zorganizované dve 30 minútové komentované prehliadky (11.00, 13.00) zamerané na akvarelové diela vystavené v expozícii SNM – MBo. 

Trvanie: individuálne.
Miesto konania: NKP Zámok Bojnice, II. dvor (v prípade nepriaznivého počasia Kaplnka). 
Vstupné: bezplatný vstup. 
Organizácia: každý záujemca sa pri príchode prihlási u informátora pri vstupnej bráne; návštevníci Galerijného okruhu sa môžu k podujatiu pripájať individuálne. 
Materiálové vybavenie: Účastníci si so sebou musia priniesť vodové farby a štetce. Komentovanú prehliadku, odborný dohľad, pomoc účastníkom a papiere s predlohami zabezpečí SNM – MBo. 
Prihlásenie: podujatie je organizované bez nutnosti prihlásenia účasti vopred; účastníci sa po príchode zapíšu do prezenčnej listiny, nahlásia svoju účasť na prehliadke a podpíšu súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Kontaktná osoba: miskovicova@bojnicecastle.sk.