Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku


Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku


Expozícia SNM-Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku je zameraná najmä na prezentáciu hmotného a kultúrneho dedičstva chorvátskej menšiny na Slovensku. Sústreďuje sa predovšetkým na nasledujúce oblasti:

Chorvátske osídlenie
Keď v 16. storočí priviedli cesty Chorvátov z pôvodnej balkánskej vlasti na územie západného Slovenska, priniesli si so sebou svoj jazyk, svoju vieru, zvyky, duchovnú a materiálnu kultúru. Usadzovanie Chorvátov v priestore stredného Dunaja sa začalo v prvých desaťročiach 16. storočia a bolo priamo podmienené vojnovým ťažením Osmanskej ríše na Balkáne.

Etnické vedomie a jazyk
Pre oživenie a zachovanie historického a etnického vedomia slovenských Chorvátov boli dôležité kontakty s Chorvátmi zo starej vlasti: chorvátskymi kňazmi, rehoľníkmi a predstavenými paulínskeho rádu v Marianke, chorvátskymi študentmi a pedagógmi na Trnavskej univerzite v 17. – 18. storočí.

Ľudové staviteľstvo a bývanie
Chorvátski kolonisti v oblasti Záhoria i v oblasti pod Malými Karpatmi si svoje obydlia stavali z dreva, ktorého tu bol dostatok. V 16. – 17. storočí bola pre toto územie typická zrubová konštrukcia drevených stavieb. V 17. storočí sa začali stavať domy hlinené, výnimočne sa objavili stavby z kameňa. Strechy boli pokryté slamou. 
expozicia chorvati 1 expozicia chorvati 2
Odevná a textilná kultúra
Odev v obciach s chorvátskym osídlením patrí do odevných regiónov trnavského odevu (Šenkvice), odevu oblasti vinohradníckych obcí na východ od Bratislavy (Chorvátsky Grob), odevu oblasti medzi riekou Moravou a Malými Karpatmi (Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač), odevu v okolí Skalice (Mokrý Háj) a odevu zadunajských obcí (Jarovce, Čunovo). Príslušníci chorvátskej šľachty na Slovensku sa obliekali na tzv. uhorský spôsob.

Ľudové umenie
Ľudový výtvarný prejav v regióne západného Slovenska, kde sa usadili chorvátski kolonisti, sa uplatnil v architektúre v podobe nástenných malieb a drevorezby, v interiéri na maľovanom a vyrezávanom nábytku, vo výzdobe domáceho náčinia a hospodárskeho náradia, na náhrobkoch, vo výzdobe sviatočného odevu a domácich textílií.

Rodinné zvykoslovie
Medzi najvýznamnejšie medzníky v živote človeka patria situácie súvisiace s narodením, svadbou a pohrebom. S nimi spojené obyčajové prejavy a úkony si etnickú znakovosť udržali v lokalitách, v ktorých sa dodnes hovorí chorvátskym nárečím.