Chlieb duše - expozícia bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej cirkvi


rusínsky textslovenský text

Chlieb duše - expozícia bohoslužobných artefaktov gréckokatolíckej cirkvi

Výstava prezentuje prierez históriou gréckokatolíckej cirkvi. Návštevníci tu môžu vidieť predmety z gréckokatolíckych cerkví / chrámov severovýchodného Slovenska. Nachádzajú sa tu bohoslužobné rúcha a časti odevov (omofory, mitra), ktoré patrili významným predstaviteľom gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku – biskupom Gojdičovi, Hopkovi, Kočišovi a Hirkovi  ale aj vikárovi Russnákovi. Sú tu môžu rôzne oltárne predmety, ktoré boli používané v gréckokatolíckych chrámoch v Kamienke, Pčolinnom ale aj rôzne procesijné zástavy, Evanjeliár z dreveného kostolíka, ktorý kedysi stál v Habure (dnes stojí v Hrádci Králove), či Evanjeliár písaný v rusínskom jazyku. Dominantou výstavy sa stal oltár z Nižnej Jablonky.