Divadlo v premenách času


rusínsky textslovenský text

od 21. 9. 2023

Divadlo v premenách času

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove vzniklo 24. 11. 1945 na základe rozhodnutia Ukrajinskej národnej rady v Prešove. Bolo zapísané do obchodného registra ako "Ukrajinské národné divadlo, družstvo, s r.o. v Prešove". Prvými členmi družstva sa stávajú Mikukáš Simko, Anna Klecová, Mária Šteňková, Jozef Korba a ďalší. Prvým riaditeľom, hercom a režisérom bol Ivan Hryc – Duda. Ten pripravil aj prvú premiéru - ukrajinskú klasickú drámu Michaila Staryckého Oj, nechody Hrycju, taj na večornici. V roku 1948 je divadlo znárodnené. Do Prešova prichádza pozvaná skupina ruských divadelníkov, bývalých ruských emigrantov, členov profesionálneho parížskeho, neskôr pražského ruského divadla. Jeho členovia zohrávajú v kolektíve významnú pedagogickú a formujúcu úlohu. Javiskovou rečou sa v divadle stáva ruščina, v repertoári dominuje ruská klasika. 

Zo začiatku bol v divadle kolektív zložený z operety a činohry s tým, že operetná produkcia bola dominantná, v druhej polovici 50. rokov sa situácia mení. Do popredia sa prebíja činohra. Javiskovou rečou sa stáva ukrajinčina. Opereta, pre ktorú je nedostatok repertoáru, sa v roku 1955 transformuje na PUĽS – Poddukelský ukrajinský ľudový súbor. Od roku 1966 odchádza do Kijeva za profesionálnym vzdelaním celá plejáda adeptov hereckého umenia. V 80. – 90. rokoch s mladým, profesionálne podkutým kolektívom, začínajú pracovať slovenskí a zahraniční režiséri – Jozef Prážmári, Valentín Kozmenko – Delinde, Blahoslav Uhlár, Miloš Karásek, Matúš Oľha, Rastislav Ballek, Svetozár Sprušanský a ďalší. Nové dramaturgické témy, rôzne režisérske poetiky... O produkcii divadla sa stále viac hovorí v celoslovenskom kontexte. A to aj napriek tomu, že divadlo zostáva zájazdovým a gro jeho vystúpení je v rusínskych dedinách a mestách východoslovenského regiónu.

V roku 1990, na žiadosť rusínskych organizácií, je Ukrajinské národné divadlo premenované na Divadlo Alexandra Duchnoviča. Javiskovou rečou sa z dovtedajšej ukrajinčiny stáva jazyk rusínsky, aj keď v repertoári je raz ročne aj hra v ukrajinčine. Dnes je DAD v Prešove jediným po rusínsky hrajúcim divadlom na Slovensku, ale aj vo svete.

logo PSK

Expozícia potrvá ešte
prebieha

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt