Drevené kostolíky Ladislava Cidyla - miniatúry drevených sakrálnych stavieb zo severovýchodu Slovenska


rusínsky textslovenský text

od 1. 6. 2015

Drevené kostolíky Ladislava Cidyla - miniatúry drevených sakrálnych stavieb zo severovýchodu Slovenska


Expozícia SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove s názvom Drevené kostolíky Ladislava Cidyla - miniatúry drevených sakrálnych stavieb zo severovýchodu Slovenska predstavuje jedinečnú ukážku umenia a zručnosti autora Ladislava Cidyla, ktorý vyhotovil verné zmenšené kópie v mierke 1:50 skutočných sakrálnych drevených stavieb - chrámov, nachádzajúcich sa v regióne severovýchodného Slovenska.

Tieto stavby sú v súčasnosti veľmi navštevované a obdivované turistami z celého sveta, 38 kusov makiet pochádzajúcich z jeho zbierky ponúkne návštevníkom ucelený prehľad o histórii, vzniku a význame drevených chrámov, ich jednotlivých konštrukčných typoch a umiestnení v lokalitách severovýchodného Slovenska. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo dňa 1. júna 2015 o 15.30 hod. v priestoroch SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove na 1. poschodí.


Eкспозіція СНМ – Музея русиньской културы в Пряшові названа Деревяны церьковкы Ладїслава Цїдилы - мініатуры деревяных храмів із северовыходной Словакії є унікатнов презентаціёв уменя і зручности автора Ладїслава Цїдилы, котрый выготовив вірны зменшены копії в мірцї 1:50 реалных деревяных церьковлей, котры ся находять в реґіонї северовыходной Словакії.

Деревяны храмы в сучасности часто навщівлюють і обдивляють турiсты з цїлого світа. 38 макет із збіркы aвтора представить навщівникам комплексный перегляд о історії, взнику і значіню деревяных храмів, о їх конкретных конштрукчных тіпах і розміщіню в областях северовыходной Словакії. Выставка была отворена 1-гоюна 2015 о 15.30 год. в просторах СНМ – Музея русиньской културы в Пряшові на першім штоку. 

Expozícia potrvá ešte
prebieha

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt