Valalská chyža... tak žili Rusíni


rusínsky textslovenský text

od 30. 12. 2013

Valalská chyža... tak žili Rusíni


V rámci sprístupnenia časti priestorov SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove pre verejnosť v roku 2013 bola nainštalovaná expozícia Valalská chyža...tak žili Rusíni, ktorá približuje každodenný život Rusínov v historických súvislostiach novodobých dejín, kultúru odievania – časti krojov, kroje mužské, ženské, detské, zariadenia obydlia, náradie a nástroje používané v domácnosti – krosná (tkanie kobercov, plátna), náradie používané pri spracovaní ľanu či priadze a ďalšie zaujímavosti.

В рамках отворїня части просторів СНМ – Музея русиньской културы в Пряшові про верейность в 2013-ім роцї была іншталована експозіція Валальска хыжа ... так жыли Русины, котра приближує каждоденный жывот Русинів у контекстї новодобой історії, културу облїканя – части кроїв, крої хлопьскы, женьскы, дїтьскы, заряджіня хыжы, інштрументы хоснованы в обыстю – кросна (тканя покровцїв, полотна), інштрументы хоснованы при оброблїню лену і далшы інтересны артефакты.Otváracie hodiny múzea 

Pondelok – piatok: od 09.00 – 16.00 h
Nedeľa: od 14.00 – 19.00 h. Vstup len pre ohlásené skupiny nad 10 členov. 

Vstupné do múzea 

Základné vstupné 3 €
Všetko vstupné 

Kontakt 

mobil: +421 907 814 739
e-mail: mrk@snm.sk 

Informácie pre návštevníkov

Vstup bez obmedzení.
Viac informácií

Expozícia potrvá ešte
prebieha