Namaľuj si kraslicu

8. 4. 2022, 10:00 - 11:00

Namaľuj si kraslicu

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje tvorivú dieľňu pre ukrajinské matky s deťmi pod názvom Namaľuj si kraslicu, ktorá sa uskutoční 8.4.2022 o 10:00 hod. v priestoroch múzea.

Zdobenie kraslíc patrí k najstarším veľkonočným tradíciám. Vajce je vo všeobecnosti symbolom plodnosti a zrodu nového života. V kresťanstve je chápané ako symbol života v súvislosti so zmŕtvychvstaním Krista. Silnú tradíciu má zdobenie vajíčok aj na vojnou zmietanej Ukrajine, odkiaľ pochádzajú pozvaní účastníci tvorivej dieľne, ktorí v súčasnosti žijú v Prešove. Tí budú mať možnosť vytvoriť si kraslicu pod dohľadom skúsenej lektorky, alebo predviesť techniky používané v ich rodisku.

Okrem toho uvidia kraslice vyzdobené rôznymi technikami ako napríklad batikovanie, leptanie, vyškrabávanie, oblepovanie vlnou, odrôtované, zdobené voskom, vyvrtávané či maľované rôznymi druhmi farieb s aplikáciou pôvodných motívov - vetvičky, rastlinné motívy, kvietky, lístky, náboženská symbolika, nápisy, až po moderné vzory, ktoré múzeum nadobudlo od viacerých darcov.

Súčasťou podujatia bude aj prehliadka múzea, počúvanie ukrajinských piesní a rozprávok a malé občerstvenie... 

Plagát 

Viac info:
PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D., riaditeľka SNM – MRK v Prešove
tel.: +421 051 2453321; 0918 896 043, e-mail: luba.kralova@snm.sk
www.snm.sk