Spomienka na Miša

18. 8. 2022, 16:00 - 18:00

Spomienka na Miša

Akad. mal. Michal Čabala, 20. výročie úmrtia ktorého si  v tomto roku pripomíname, bol jedným z najznámejších a najoriginálnejších rusínskych maliarov. Už v ranej tvorbe predostrel svoj výtvarný program. Postupne ho i vďaka podnetu Dezidera Millyho rozvíjal a kryštalizoval až nadobudol pevnú podobu. Umelecká tvorba Michala Čabalu pozostávala z komornej a monumentálnej maľby, ale taktiež kresby. Maľoval krajinu, portréty, figurálne kompozície, žánre, zátišia, mestskú krajinu. Predovšetkým pri krajine a portréte sa opieral o bezprostredný zrakový kontakt. „Do krajinomalieb a portrétov vkladá prítomnosť duchovnosti etnika. Žiadny dokument, ale tvorba,“uviedol Michal Bycko.2 „Jeho temperamentná realistická maľba vychádza z tradícii impresívneho videnia a expresívneho maliarskeho prejavu.“ Nepreberal výdobytky moderných výtvarných prúdov. Ostal sám svoj, a tým bol výnimočný. Základom výrazovej energie jeho tvorby je „kultúra farby“. Kolorit odvádzal zo zádumčivej farebnosti svojho rodného kraja. Typické boli rýchle, široké ťahy a živelné ukladanie farieb na podklad. Umelec sa často stretával s výčitkou, že jeho diela sú rozmazané alebo nedokončené. Podľa neho však maľba iba zrela. 

Krajinomaľba Michala Čabalu 

Portrét dievčaťa od Michala Čabalu