Akvárium

od 9. 12. 2022 do 26. 2. 2023

Akvárium

Tvorbu významného košického výtvarníka a grafika rusínskeho pôvodu Milana Bandurčina si budú môcť návštevníci SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešovepozrieť od 8.12.2022.

Autor svoju tvorbu prezentuje už dlhé roky na rôznych výstavách a súťažiach neprofesionálnej aj profesionálnej výtvarnej tvorby, kde získal viacero ocenení. 

Jeho tvorba sa vyznačuje osobitým rukopisom s vnútorným prežívaním svetaprostredníctvom surreálnej symboliky. Do svojich obrazov často ukladá rôzne písomné posolstvá. Je predovšetkým kresliar s vycibrenou technikou, ktorú rozvíja vkresbe tušom, ceruzkou a v grafických technikách ako je mezotinta a suchá ihla. Vposledných rokoch prevláda v jeho tvorbe maľba na plátno. Napriek vplyvu počítačových techník, zostáva verný klasickým výtvarným disciplínam.

Vernisáž výstavy Akvárium sa uskutoční dňa 8. 12. 2022 o 16.00 h vo výstavných priestoroch múzea na Masarykovej ulici č. 20 v Prešove.

Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 26. 2. 2023 je PaedDr. Mgr. Anna Simková.

Viac info

Mgr. art. Jana Truščinská, kultúrno – propagačná manažérka SNM – MRK v Prešove
tel.: +421 051 2453319;0911 705 799, e-mail: jana.truscinska@snm.sk

Plagát