Boris Sirka - Desať rokov

od 6. 10. 2022 do 30. 11. 2022

Boris Sirka - Desať rokov

Boris Sirka (1981) patrí v rámci slovenskej výtvarnej obce k dobre rozpoznateľným autorom. Charakteristickým rysom jeho tvorby je zvolený žáner, ktorého možnosti neustále objavuje a posúva do nových rovín. Opakovane spracováva "temné" témy inšpirované literárnymi či filmovými predlohami, alebo (urbánnymi) legendami rôznych kultúr. Sirku fascinuje horor, duchárske historky, desivé príbehy a povery a celá škála subkultúrnych motívov, ktoré podáva vo vysoko esteticky prepracovanej forme. Stiera tak rozdiel medzi pokleslými polohami tvorivosti a tzv. vysokým umením. Okrem maľby sa venuje trojrozmerným objektom, sochárskej tvorbe, fascinuje ho drapéria a jej rôzne tvary. Podobne ako iní maliari pracuje v ohraničených, uzatvorených cykloch. Zmeny programu u Sirku znamenajú vždy striktný prechod z jednej fázy do druhej, náhlu zmenu vyjadrovania, nové myšlienky, novú tematickú oblasť. 

Plagát