Rusíni v zbierke obrazov Petra Mikulu

od 24. 6. 2022 do 31. 7. 2022

Rusíni v zbierke obrazov Petra Mikulu

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje výstavu „Rusíni v zbierke obrazov Petra Mikulu“. Zberateľstvo je ušľachtilým a krásnym koníčkom. Hoci si to neuvedomujeme, zberateľmi sme vlastne skoro všetci. Obrazne povedané, už od Noema, ktorý premenil zhromažďovanie vecí na uvedomelú záchranu pred zánikom. Čosi z toho platí dodnes. 

Faktom je, že zberateľstvo diel vizuálneho umenia nemá na Slovensku veľkú tradíciu a zázemie. V rusínskom prostredí je to jav ojedinelý. Aj keď sa s ním stretneme, autor často dobrovoľne ostáva v anonymite. Svoju zbierku koncepčne, tematický a kvalitatívne vybrusuje, teší sa z nej. Ale ak sa ju rozhodne primeraným spôsobom  vystaviť a verejne prezentovať, je to vo vývoji zberateľa akýsi hraničný bod. Takýto bod nastal aj u rusínskeho zberateľa Petra Mikulu z Beloveže, ktorý sa zberateľstvu obrazov venuje už 20 rokov a jeho bohatá zbierka pozostáva z niekoľko stovák umeleckých diel. 

Zbierka je koncepčne zameraná na rusínske vizuálne umenie, teda autorov rusínskeho pôvodu na Slovensku a zakarpatskej Ukrajine, hlavne autorov Podkarpatskej realistickej školy. Doplnená je o slovenských umelcov, ktorí sa tematicky venujú tejto národnosti, zvlášť autorov Košickej moderny. 

Výber z tejto zbierky bude predstavený vo výstavných priestoroch SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove od 24. júna do 31. júla 2022. Na výstave „Rusíni v zbierke obrazov Petra Mikulu“ bude prezentovaných vyše 50 diel od 22 autorov. Cieľom tejto výstavy je osveta, zviditeľnenie rusínskeho vizuálneho umenia a národnosti pre súčasníka, ako aj podpora rusínskych maliarov a zvýšenie povedomia Rusínov. 

Každá kvalitná zbierka sa napokon môže stať dôležitou aj pre kultúru celej krajiny, lebo je v nej zakonzervované kultúrne dedičstvo, ktoré je dostupné pre ďalšie generácie. 

Plagát

Viac info

PhDr. Ľuba Kráľová, Ph.D.,
riaditeľka SNM – MRK v Prešove
tel.: +421 051 2453321; 0918 896 043,
e-mail: luba.kralova@snm.sk
www.snm.sk