Výstava kresleného humoru Zlatý súdok 2024

od 2. 4. 2024 do 19. 4. 2024

Výstava kresleného humoru Zlatý súdok 2024

Tento rok sa uskutoční už 30. jubilejný ročník medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému pivo - Zlatý súdok 2024. Už tri desaťročia toto podujatie organizuje známy slovenský karikaturista rusínskej národnosti Fedor Vico. Na ZLATÝ SÚDOK 2024 poslalo svoje práce 103 autorov z 21 štátov s celkovým počtom 295 prác. Tak ako po iné roky, aj na tomto jubilejnom ročníku sa predstavilo množstvo autorov nielen z Európy, ale aj z ďalších krajín iných kontinentov napríklad z Kuby, Indonézie, Mexika, Austrálie, Číny a pod. Predsedkyňou poroty, ktorá pracovala v zložení Henryk Cebula, Peter Krajňák a Jozef Jurčišin bola Anna Simková, kurátorka SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 1. apríla 2024 o 14.00 h v priestoroch SNM – Múzea rusínskej kultúry.

Výstava potrvá ešte
4 dni

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt