Výstavná sieň Michala Dubaya

od 24. 1. 2022

Výstavná sieň Michala Dubaya

Michal Dubay (1910-1993) - bol nielen talentovaný maliar, ale zohral v Prešove aj významnú kultúrotvornú úlohu. Stál pri zrode takých inštitúcií ako Štátna vedecká knižnica, kde dlhodobo pôsobil ako riaditeľ, Krajská galéria výtvarného umenia (dnes Šarišská galéria) Ukrajinské národné divadla (dnes Divadlo Alexandra Duchnoviča), Pedagogická fakulta v Prešove, ktorá bola pobočkou Slovenskej univerzity v Košiciach, Múzeum ukrajinskej kultúry, ktoré vzniklo ako súčasť Krajského múzea v Prešove, pracoval v oblasti ochrany pamiatok, bol pedagógom, redaktorom, publicistom, kultúrnym pracovníkom.

Po Michalovi Dubayovi ostalo vzácne celoživotné dielo, preto sme sa rozhodli nazvať výstavné priestory na prízemí nášho múzea jeho menom ako Výstavná sieň Michala Dubaya.

Výstava potrvá ešte
prebieha

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt