Zuzana Osavčuková - Cesta k cieľu

od 23. 9. 2021 do 30. 1. 2023

Zuzana Osavčuková - Cesta k cieľu

Výstava„Zuzana Osavčuková - Cesta k cieľu“ bola sprístupnená pri príležitosti darovania výtvarných diel autorky jej manželom Emilom Osavčukom do zbierkového fondu múzea.

Zuzana Osavčukova sa vo svojej tvorbe tematický zameriavala na východoslovenskú krajinu, architektúru, portrét a zátišie, v ktorom najčastejšie rezonujú kvety. Krajinu zvečňovala výlučne v plenéri. Autorka realizovala svoje diela najčastejšie technikou olejomaľby, suchého pastelu a kolorovanej kresby. Jej tvorba nerieši veľké filozofické témy, angažované témy doby v ktorej žila, ale hľadá klasické princípy krásy a harmónie . Cez výjavy diel, ich kompozície, farebné harmónie, cez autorkin rukopis vnímame nielen ich didaktický charakter, ale aj zámer vtlačiť do každého diela energiu pohody, relaxu a uvolnenia. Niet divu, autorka počas celého svojho profesného obdobia mala za cieľ predovšetkým vychovať učiteľov výtvarnej výchovy a znalcov vizualného umenia a až sekundárne pootvoriť priezor k neľahkej ceste možno budúcim umelcom. Toto jej poslanie sa odzrkadlilo aj v jej tvorbe.