Medailón doc. PhDr. Vasiľa Jabura, CSc.

Medailón doc. PhDr. Vasiľa Jabura, CSc.

Dňa 28. 10. 2021 oslávil docent Jabur – jeden z tvorcov spisovného rusínskeho jazyka 85. narodeniny. Pri tejto príležitosti SNM – MRK v Prešove zorganizovalo malú oslavu v rámci cyklu "Medailóny rusínskych osobností".

Tento video dokument je zostrihom najdôležitejších, či najzaujímavejších udalostí z tohto podujatia. Oslávencovi prišla zaspievať a na akordeóne zahrať aj známa folkloristka Dominika Novotná.

Pozrieť dokument

Videozáznam vyrobilo prešovské štúdio DYNAMIKA.