Petro Gula. O sebe...

10. 3. 2024, 14:00 - 17:00

Petro Gula. O sebe...

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku pripravilo poeticko-hudobný program pod názvom Petro Gula. O sebe... z cyklu Marcovou cestičkou k Tarasovi pri príležitosti narodenia a úmrtia génia ukrajinského ľudu Tarasa Ševčenka.

Je to takmer dvadsaťročná tradícia v SNM – MUK uctievať si v mesiaci marci meno veľkého básnika, ktorého literárne dedičstvo ovplyvňovalo vývoj ukrajinskej kultúry a literatúry aj na Slovensku, hlavne na Prjašivščyne, po celé 20. storočie až dodnes.

Inšpiráciou pre tohtoročný program sa stala tvorba Petra Gulu, ktorý spolu s inými mladými autormi v polovici 50. rokov 20. storočia originálnym poetickým hlasom vstúpil do ukrajinskej literatúry na Slovensku. Avšak osud pripravil talentovanému básnikovi veľmi drsnú životnú cestu.

Petro Gula sa narodil 20. mája 1937 v obci Vydraň v Humenskom okrese v chudobnej roľníckej rodine. Filologické vzdelanie nadobudol v Štátnom pedagogickom inštitúte v Kyjeve a na FF UPJŠ v Prešove. Pracoval v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve – Odbore ukrajinskej literatúry v Prešove. Publikoval básne v kolektívnych zbierkach Molodi holosy (Mladé hlasy — 1956, 1958) a Vosmero (Ôsmi — 1963). Vydal zbierku básní Poju ľubov, lunu i rozy (Spievam o láske, mesiaci a ružiach — 1962). Problémy, ktoré mal v osobnom živote i v profesionálnej činnosti, nemohli neovplyvniť jeho tvorbu. Náhle prestal publikovať básne, hoci písal až do posledných dní svojho života. Zomrel mladý vo veku 43 rokov 18. januára 1980 po dlhej a ťažkej chorobe. Pochovaný je v rodnej obci.

 Hlavnými organizátormi podujatia sú: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry, Regionálna rada Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky vo Svidníku a Klub umeleckého slova pri SNM – MUK.

 Podujatie sa bude konať 10. marca o 14.00 h v sále SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

 Plagát k podujatiu nájdete tu (PDF, 987,3 kB).