Vysoké štátne vyznamenanie Ukrajiny pre Jaroslava Džoganika

od 9. 3. 2023, 16:00 do 9. 4. 2023, 00:00

Vysoké štátne vyznamenanie Ukrajiny pre Jaroslava Džoganika

Ukrajinský veľvyslanec na Slovensku, Myroslav Kastran, dnes v Prešove odovzdal vysoké ukrajinské vyznamenanie Rad za zásluhy III. stupňa Jaroslavovi Džoganikovi, riaditeľovi SNM - Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku v zmysle Dekrétu Prezidenta Ukrajiny č.27/2022 zo dňa 22. januára 2022.
Kolegovi gratulujeme.
odovzdanie medaily 1 odovzdanie medaily 2 odovzdanie medaily 3