Daj mi Janičku jablčko, dam ti svoje srdečko

od 10. 4. 2023 do 1. 7. 2023

Daj mi Janičku jablčko, dam ti svoje srdečko

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa venuje výskumu a dokumentácii dejín a spôsobu života obyvateľov severovýchodného Slovenska. Zbierkový fond odevu a textilu bol za posledné roky obohatený o kolekciu nápisových násteniek zachytávajúcich zmenu v bývaní a zdobenie interiéru príbytku v období po 2. svetovej vojne. Veľkým prínosom je zbierka rodiny Šmajdovej z Krásneho Brodu, ktorá zozbierala nápisové výšivky z desiatky dedín okolia Medzilaboriec. Táto skutočnosť umožnila realizáciu etnografickej výstavy, ktorá nesie v sebe nie len posolstvo ľudového prejavu dedinského obyvateľstva, ale aj jeho hodnotovú orientáciu a bohato dopĺňa už spracovaný materiál. Výstava obsahuje bohatú kolekciu vyšívaných i tlačených násteniek. Tridsaťtri kusov pochádza z lokalít Šapinec, Nižný Orlík, Svidník, Okrúhle, Michalovce, Zboj, Čemerné, Nižný Komárnik, Nižné Repaše,Driečna, Uličské Krivé, Kečkovce a do zbierkového fondu sa dostalo darom. Súkromná zbierka rodiny Šmajdovej obohatila výstavu o ďalších 100 kusov nápisových výšiviek z okolitých dedín okresu Medzilaborce.

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry si touto výstavou chce uctiť a pripomenúť prácu a osobnosť ukrajinského folkloristu, etnografa a spisovateľa Michala Šmajdu, jedného z prvých zamestnancov múzea. Vernisáž výstavy textilných násteniek, súvisiacej s tradičným ľudovým, ale aj mestským interiérom 20. storočia, sa uskutoční dňa 10. mája 2023 o 14.00 h vo výstavných priestoroch SNM –Múzea ukrajinskej kultúry (Centrálna 258, Svidník).

Viac informácií na iveta.vasilenkova@snm.sk, prípadne telefonicky 0948 640 666