Páni majstri

od 1. 4. 2022 do 12. 6. 2022

Páni majstri

Výstava ponúka návštevníkom možnosť nahliadnuť do tajomstiev ôsmich tradičných remesiel regiónu severovýchodného Slovenska v nadväznosti na používaný materiál, spôsob technologického spracovania a funkčnosti produktov. Prezentuje ľudovú výrobu košikárstva, korytárstva, debnárstva, hrnčiarstva, drotárstva, kováčstva, šindliarstva a kolárstva s dôrazom na jedinečnosť a individualitu zhotoviteľa. Návštevníci sa môžu oboznámiť okrem iného s históriou remesiel, používaním náradia či vybavením jednotlivých dielní.

Remeselná výroba je vo všeobecnosti charakterizovaná ako malovýroba založená na ručnej práci. Na území severovýchodného Slovenska sa sformovali regióny s typickou remeselnou výrobou zameranou na výrobné tradície s dostupnosťou miestnych surovinových zdrojov (kováčstvo, krajčírstvo, mlynárstvo, farbiarstvo, debnárstvo, stolárstvo, kolesárstvo). Vytvárali sa strediská remeselníckej výroby, ktoré pretrvávali až do konca 19. storočia (Košice, Prešov, Levoča, Bardejov, Kežmarok, Spišská Nová Ves). Významnými boli mestá – Michalovce, Humenné, Stropkov. V súvislosti s ľudovou a remeselnou výrobou sa vyčleňuje osobitná skupina výrobných zariadení, resp. samostatných objektov. Ide o tradičné stavby, nazývané aj výrobno-technické stavby. V zozname kultúrnych pamiatok Slovenska je evidovaných 87 objektov. Ide o vodné mlyny, píly, farbiarske a kováčske dielne. Proces modernizácie, nahrádzanie výrobkov priemyselnou produkciou, ale aj nedostupnosť používaného materiálu v prvej polovici 20. storočia postupne odsúval ľudové remeslo na okraj ekonomickej dôležitosti a potrebnosti. Remeselná výroba sa zachovávala už iba ako tradícia s medzigeneračným odovzdávaním vedomostí a zručností. Dnes múzeá chránia, prezentujú a oživujú tieto jedinečné zručnosti a vedomosti našich predkov. Výstava potrvá do 12. júna 2022. Podujatie sa koná v rámci sprístupnenia slovenských múzeí občanom Ukrajiny. 

Kontakt: iveta.vasilenkova@snm.sk

Plagát (PDF, 1,3 MB)