Pavel Michalič - Maľba 90 - 23

od 23. 7. 2023 do 6. 10. 2023

Pavel Michalič - Maľba 90 - 23

      Dňa 23.06.2023 o 14.00 h sa vo výstavnej sieni SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutoční vernisáž výstavy výtvarných diel rodáka zo Svidníka, akad. mal. Pavla Michaliča. Výstava je sprievodným podujatím 69. Slávností rusínsko-ukrajinskej kultúry, ktoré sa tento rok konajú v dvoch mestách: 24.6.2023 v skanzene SNM – MUK vo Svidníku a 25.6.2023 v amfiteátri v Prešove. V programe vernisáže vystúpi speváčka HALINA so svojimi mladými talentovanými žiačkami a SSk Svidníčanka.

     Akad. mal. Pavel Michalič sa po vyše polročnom odstupe, keď v decembri 2022 predstavil svoje dielo v prešovskej Mestskej galérii Caraffka, pripomína výstavou, sumarizujúcou úspešné, vyše tri desaťročia trvajúce pôsobenie na našej výtvarnej scéne. Prezentáciu umelcovi pripravilo SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku pri príležitosti jeho šesťdesiatin. Kolekcia tridsiatich piatich veľkoformátových plátien pod názvom Maľba 90 – 23 prezrádza, že nejde o sondu do aktuálneho maliarskeho úsilia, ani o skúmanie nových tvorivých výbojov, ale o panoramatický pohľad na doterajšie umelcovo maliarske dielo.

     Michaličova maľba prešla od svojich počiatkov (od absolutória bratislavskej VŠVU v roku 1988) po súčasnosť rôznymi fázami – od subjektívneho zachytávania reality až po abstraktnú maľbu. Za posledného poldruha desaťročia sa práve abstrakcia ukázala ako ťažisková umelcova stratégia, keď obmieňal nielen rôzne spôsoby jej realizovania, ale rozširoval a menil tvaroslovie (vlastnosti a štruktúry), no aj zloženie výrazového i tematického materiálu.

     Umelec akoby svojimi obrazmi ako odkazmi poukazoval na čosi iracionálne, neviditeľné, duchovné (diela ako Omša, Stratený v tme, Let nad červeným svetlom, Hĺbka, Voda, Priestor, Transformácia a pod.) a uberal sa do doposiaľ neprebádaných končín. Myšlienkovo a umelecky sú Michaličove diela postavené na asociatívnom princípe tak, aby provokovali v recipientovi jeho vlastné predstavy a fantazijnosť. V niekom môžu vyvolávať zdanie nekonečného priestoru či nepoznaných svetov, v niekom zasa nezáväznú maliarsku hru s farbami, plochou, líniou alebo tvarom. Prezentované diela citlivého vnímateľa dozaista povzbudia nielen k hľadaniu dôverného vzťahu s týmto originálnym umením, ale aj k jeho intuitívnemu (pocitovému) osobnému výkladu.