Výstava Kraslice 2023

od 5. 4. 2023 do 5. 5. 2023

Výstava Kraslice 2023

5. apríla 2023 o 14. hod. sa po dvojročnej prestávke na pôde SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku uskutoční slávnostné otvorenie výstavy Kraslice 2023, ktorá symbolicky napíše už svoju 22. kapitolu.

K typickým a originálnym prejavom ľudového výtvarného umenia obyvateľov severovýchodného Slovenska jednoznačne patria veľkonočné kraslice, v regióne známe ako ,,pysanky“. Ich tradičná prezentácia vo svidníckom múzeu je nielen pastvou pre oči, predveľkonočnou inšpiráciou, ale aj dokladom uchovávania dedičstva našich predkov, ktorý nestráca na svojej intenzite ani v súčasnosti. Svedčia o tom nové výtvarné i technické prejavy vychádzajúce z použitých materiálov, farieb, techník či vzorov takmer 30 ľudových umelcov z blízkeho okolia. Svoje zastúpenie, prirodzene, majú kraslice vyhotovené tradičnou voskovou batikou, ktorá patrí k najstarším spôsobom zdobenia. Keďže sú kraslice všeobecne neoddeliteľným komponentom najväčšieho kresťanského sviatku „Paschy“, umeleckú kulisu 22. ročníka výstavy vytvoria ikony ukrajinského maliara, ikonopisca a reštaurátora Nikolaja Gmitra, žijúceho na Slovensku.

Tak ako po minulé roky na návštevníkov čakajú atraktívne ukážky zdobenia kraslíc v podaní skúsených krasličiarok a kultúrny program talentovaných žiakov Základnej umeleckej školy.

Plagát k podujatiu nájdete tu (PDF, 1,0 MB).

Kontakt

tel.: 0908 795 301
miriam.bozikova@snm.sk

Informácie k ďalšej návšteve múzea

Otváracie hodiny
Vstupné 
Informácie pre návštevníkov
Program 
Kontakt