Z krosna do Krosna

od 12. 10. 2023 do 17. 12. 2023

Z krosna do Krosna

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku ponúka návštevníkom reprízu výstavy 11. medzinárodného bienále umeleckej ľanovej tkaniny Z krosna do Krosna 2022, ktorú organizuje v spolupráci s Múzeom remesiel v Krosne (Poľsko). Vernisáž, na ktorú Vás srdečne pozývame, sa uskutoční 12. októbra 2023 o 14.00 h vo výstavnej sieni SNM – MUK. 

11. ročníka sa zúčastňuje 90 umelcov, z ktorých 82 predložilo prácu do hlavnej súťaže, 8 zastupuje mladú generáciu tvorcov a prihlásilo svoje diela do súťaže DEBUTY 2022. Celkovo bude predstavených 115 prác, vrátane 8 v súťaži DEBUTY. Autori a ich diela pochádzajú z 9 krajín: Česká republika, Fínsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovensko, Ukrajina, USA, Veľká Británia. V rámci Medzinárodného bienále umeleckej ľanovej tkaniny Z krosna do Krosna udeľuje porota menovaná organizátorom nasledovné štatutárne ceny: Grand Prix, 1., 2. a 3. cena, Honorion Award, Cena prof. Ireny Huml a Cena za celoživotné dielo. V súťaži DEBUTY, ktorá bienále sprevádza, víťaz získava sošku a Cenu riaditeľa Múzea remesiel v Krosne, ktorý je organizátorom výstavy diel.

Zasadnutie poroty 11. medzinárodného bienále umeleckej ľanovej tkaniny Z krosna do Krosna sa konalo 17. augusta 2022 v Krosne. Porota venovala pozornosť vysokým umeleckým hodnotám celej výstavy, zaujímavým formálnym riešeniam a inovatívnej povahe niektorých kreatívnych riešení. Do záverečného hodnotenia nominovala 31 umelcov, spomedzi ktorých vybrala 15 laureátov v hlavnej súťaži bienále a 1 v sprievodnej súťaži DEBUTY 2022. Grand Prix 11. medzinárodného bienále umeleckej ľanovej tkaniny Z krosna do Krosna 2022 bola udelená Jakubovi ŚWIĘCICKÉMU z Poľska za dielo s názvom Monostriped landscape_sea. Rozhodnutím poroty si cenu v súťaži Z krosna do Krosna – DEBUTY 2022 odniesla pani Magdalena ŚWIĄDER z Poľska za dielo s názvom Linen Fusion. Tematika predložených diel je rôznorodá. Autori sú inšpirovaní prírodou a jej bohatstvom v každej dimenzii, často sa odvolávajú na historické udalosti, kultúrne kontexty, osobné spomienky, všedné každodenné činnosti, ako aj na aktuálne politické a spoločenské dianie. Výnimočnosť a prínos bienále spočíva vo filozofii využitia princípov umeleckého remesla pre tvorbu textilných umeleckých diel. Ľanová tkanina ako základ každého diela je spracovaná rozmanitými technikami od klasického tkania až po textilné objekty a experimentálne práce s aplikáciou rozmanitých materiálov a vynaliezavým spôsobom prezentácie.

Výstava potrvá do 17. decembra 2023.