Národopisná expozícia v prírode (skanzen) SNM – MUK

Národopisná expozícia v prírode (skanzen) SNM – MUK

Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícii zastúpené všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Tieto objekty sú využité na inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia (rôznych typov vozov, pluhov, brán, súsekov, košov na obilie a iného rozmanitého náčinia).

Technicko-priemyselné objekty reprezentuje vodný mlyn z obce Bogliarka, vodná píla a stupy z obce Livov a ďalšie menšie objekty. Tieto sú umiestnené pozdĺž potoka, kde sú všetky nevyhnutné podmienky na demonštrovanie ich činnosti. Ďalšími pamiatkami sú požiarna zbrojnica z obce Nižné Repaše z prvej polovice 20. storočia, drevená zrubová škola z obce Kurov z roku 1928 a sezónne obydlia. Atraktívne prostredie s možnosťou občerstvenia poskytuje tradičná zájazdová (furmanská) krčma s vozárňou zo začiatku 19. storočia.

Vrcholom ľudového staviteľstva Ukrajincov sú drevené chrámy – cerkvi. Dominantou múzea v prírode vo Svidníku je drevená cerkva z obce Nová Polianka (Mergeška) z roku 1766, pôvodne zasvätená sv. Paraskieve.

V múzeu v prírode vo Svidníku sa na ploche cca 11 ha nachádza takmer 50 tradičných stavieb. Areál expozície nadväzuje na moderný amfiteáter, kde sa každoročne konajú Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov v SR.