Zakarpatská výšivka v zbierkovom fonde SNM – Múzea ukrajinskej kultúry

Zakarpatská výšivka v zbierkovom fonde SNM – Múzea ukrajinskej kultúry

Text: Iveta Vasilenková, kurátorka SNM – Múzea ukrajinskej kultúry
Foto: SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Ukrajinská výšivka predstavuje prastarý prvok kultúry, ktorý sa odovzdával z generácie na generáciu ako kód ľudstva, národa, etnicity. Výšivka odzrkadľuje mytológiu a symboliku Slovanov, ale ukrýva aj genetický kód histórie Ukrajiny. Ľudový odev zdobený výšivkou sa stal symbolom, ktorý identifikuje korene národnej kultúry, tradície a vierovyznania. 

Ukrajinský národ sa prezentuje bohatými variáciami ľudového odevu s jedinečnými regionálnymi znakmi. Každá oblasť vynikala špecifickými technikami. Ukrajinská výšivka  pozná okolo 250 rôznych stehov, ktoré sa využívajú v 20 technikách. Analýzou starších a súčasných vzorov podľa geometrických a rastlinných ornamentov, symbolov, techník a farby je možné vytvoriť jedinečný atlas regiónov Ukrajiny.

Zakarpatská výšivka je hustá a rôznofarebná. Tradične sa v nej využíva desať farieb. Každá dedina bola charakteristická svojou obľúbenou farbou: čierno-fialová, zeleno-modrá, čierno-červená. Medzi najpoužívanejšie techniky patrili rovný a šikmý steh a krížikový steh.  Často vyšívané boli geometrické tvary a v 20 storočí aj rastlinné a zvieracie motívy. Napriek všetkému nie je možné určiť pevné hraničné oblasti pre výšivku, pretože ľudia sa stretávali, učili jeden druhého vzory a odovzdávali si osobitosti remesla svojho kraja. V kolekcii zakarpatských výšiviek zbierkového fondu múzea je možné nájsť veľkú podobnosť s výšivkami z oblasti Charkova, Mykolajiva, Záporožia aj Dnipra. Prastaré vzory odhaľujú mýtickú symboliku, ktorá sa až neuveriteľne prepája s dnešným utrpením ukrajinského národa. Oleander, ako strom života symbolizuje podzemnú vodu, svojimi kvetmi skláňajúcimi svoje hlávky k zemi až do podzemného sveta... 

Výšivka charkovskej oblasti

Charkovská oblasť: Ohnutá vetvička s kvetmi na ženskom odeve symbolizuje menlivosť, dynamickosť... 

Výšivka Zakarpatskej oblasti 

Zakarpatská oblasť: Rodový strom na mužskom odeve predstavuje stálosť a silu. Košeľa vyzdobená krížikmi, kosoštvorcami, kruhmi, zúbkami mala chrániť človeka pred negatívnymi silami...

Výšivka Dnipropetrovskej oblasti  

Dnipropetrovská oblasť

Výšivka symbolizujúca zem aj hranicu medzi dobrom a zlom Výšivka symbolizujúca zem aj hranicu medzi dobrom a zlom 

Zakarpatská oblasť: Línia, ktorá oddeľovala jednotlivé vzory výšivky symbolizuje zem, ale aj hranicu medzi dobrom a zlom... 

Výšivka Mykolajivskej oblasti 

Mykolajivská oblasť 

Zakarpatská oblasť

Zakarpatská oblasť