Emanuel Andrássy – železný gróf

Emanuel Andrássy –  železný gróf


Text: SNM – Múzeum Betliar

V marci si pripomenieme 200. výročie narodenia železného grófa Emanuela Andrássyho. Už za jeho života bolo zrejmé, že sa grófovo meno veľkými písmenami zapíše do kultúrnych i hospodárskych dejín strednej Európy.

Rod Andrássy už od 17. storočia znamenal veľa v živote Uhorska, ktorého historiografia prelomu 19. a 20. storočia vyniesla Andrássyovcov na piedestál slávy. Emanuel bol známym podnikateľom v oblasti baníctva a hutníctva, bol významný zberateľ a cestovateľ, a taktiež sa angažoval aj ako politik. Emanuelovi môžeme okrem iného vďačiť aj za dnešnú podobu kaštieľa Betliar, ktorý dal koncom 19. storočia prebudovať.


Foto: SNM – Múzeum Betliar 

Gróf Emanuel Andrássy sa narodil 3. marca 1821 v malej gemerskej obci Vlachovo (niektoré zdroje uvádzajú ako rodisko Košice). Jeho otec, gróf Karol III. (1792 - 1845), patril v prvej polovici 19. storočia medzi najuznávanejších uhorských šľachticov. Bol známy ako podnikateľ v oblasti železiarstva, tiež ako autor mnohých odborných štúdií zaoberajúcich sa problematikou hospodárskeho rozvoja Uhorska. Emanuelova matka, grófka Etela Szapáry (1798 - 1876), patrila medzi najbohatšie nevesty vo vtedajšom Uhorsku a vďaka nej získali Andrássyovci rozsiahle majetky. 


Foto: SNM – Múzeum Betliar 

Mladý gróf spolu so svojimi bratmi Júliusom (1823 - 1890) a Aladárom (1827 - 1903) prežil svoje detstvo vo Vlachove a nie v Betliari, keďže kaštieľ v tej dobe vlastnili striedavo Nádasdyovci, Grovestinovci i Pálffyovci. Až Emanuelovi sa výhodným sobášom s grófkou Gabriellou Pálffy (1833 - 1914) podarilo získať späť starý rodový majetok betliarskej vetvy rodu Andrássyovcov.

 
Foto: @web_umenia

Emanuel I. Andrássy získal základné vzdelanie v rodnom kaštieli od súkromných učiteľov, gymnázium absolvoval v Tate, a neskôr ho vysokoškolské štúdiá zaviedli do najrôznejších kútov Európy. Pravdepodobne dojmy z týchto ciest boli pre neho akousi hnacou silou pri jeho neskorších expedíciách do Ázie.

Jeho politická kariéra započala v Zemplíne v roku 1847, vo veku 26 rokov. O rok neskôr ho zvolili za poslanca Uhorského snemu za Turniansku župu, ktorej županom sa stal ešte v tom istom roku. Sľubne sa rozbiehajúcu dráhu politika prerušila revolúcia v rokoch 1848 - 1849, ktorej sa zúčastnil rovnako ako jeho bratia.

Neúspech a potlačenie revolúcie, prenasledovanie a cenzúra nastolená v Uhorsku prinútili grófa v roku 1849 opustiť krajinu. O svojich cestách hneď po návrate v roku 1853 vydal obsiahly cestopis, ktorý patrí medzi literárne zaujímavosti a svojou štruktúrou sa približuje k itinerárom. Význam a hodnotu diela zvyšujú aj ilustrácie, ktoré vyhotovil sám gróf Emanuel I. Andrássy, skúsený a nadaný kresliar a maliar.

V nasledujúcich týždňoch (až do samotného výročia) sa vám v sérii príspevkov venovaných Emanuelovi pokúsime priblížiť život tejto významnej osobnosti rodiny Andrássyovcov. Sledujete facebook alebo instagram Múzea Betliar, alebo #Emanuel200