Gabriel Kolinovič Šenkvický. Významná osobnosť slovenských Chorvátov

Gabriel Kolinovič Šenkvický. Významná osobnosť slovenských Chorvátov


Text a foto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 

Dňa 22.12.2020 uplynulo 250 rokov od úmrtia významnej osobnosti slovenských Chorvátov - Gabriela Kolinoviča Šenkvického.

Narodil sa 24. marca 1698 do uhorskej šľachtickej rodiny Kolinovičovcov chorvátskeho pôvodu. Tento rod bol cez ženskú líniu spriaznený s rodom Mikuláša Beniča, kolonizátora Šenkvíc. Spočiatku bol Gabriel Kolinovič zameraný na duchovnú cestu v piaristickom noviciáte v Prievidzi, avšak vo vyššom veku sa rozhodol ísť svetskou cestou. Spočiatku vykonával úradnícku prácu u senátora mesta Trnava a správcu Pálffiho majetkov Michala Šipekyho, kde vyhotovoval čistopisy urbárov panstiev Pezinok, Svätý Jur a Červený Kameň.

Táto práca ho priviedla na cestu uznávaného historika. Okrem toho sa venoval aj archívnej a knižničnej činnosti. V práci historika sa venoval najmä dejinám Uhorského kráľovstva a rôznym dejinným udalostiam. Medzi jeho diela patrí Povstanie Františka II. Rákociho a rakúsko - turecká vojna, Životopisy slávnych uhorských vojvodcov a vojakov, Dejiny Templárov. Pomáhal Matejovi Belovi pri tvorbe Notitia Hungariae Novae II. zväzok.

Všetky jeho rukopisy sú písané veľmi úhľadným písmom, obsahujú dovedna 2060 strán. Vo svojom závete ich poručil Benediktínskemu rádu. Po zrušení rádu Jozefom II. sa jeho diela dostali do Univerzitnej knižnice v Pešti. Po obnovení Benediktínskeho rádu sa všetky rukopisy stali opäť majetkom benediktínov.

Život a dielo Gabriela Kolinoviča Šenkvického spracoval jeho súčasník, žiak a osobný priateľ Martin Juraj Kovačič Šenkvický v diele Senquicziensis chronicon militaris ordinis equitum Templariorum, ktorého súčasťou je životopis a spracovanie dejín a chorvátskeho osídlenia Šenkvíc Gabrielom Kolinovičom.

Gabriel Kolinovič - Šenkvický zomrel 22. decembra 1770. Telá predkov Gabriela Kolinoviča Šenkvického boli pochované na prvom známom cintoríne chorvátskych Šenkvíc – v priestore medzi kostolom a hradbami. Telo Gabriela Kolinoviča Šenkvického spočíva v truhle, nachádzajúcej sa v jednej z uzatvorených krýpt (hrobiek) šenkvického kostola sv. Anny. Ako hlboko veriaci človek si želal byť pochovaný práve tu.

Túto významnú osobnosť si SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku uctilo aj výstavou Osobnosti Chorvátov na Slovensku, ktorú zrealizovalo v roku 2019.