SNM – Múzeá v Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

SNM – Múzeá v Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

Text: Hana Zelinová, SNM – Múzeá v Martine

Foto: SNM – Múzeá v Martine

Toto múzeum sa skrýva uprostred starej martinskej zástavby v ružovej budove za jabloňou. Vzniklo na sklonku roku 1999 a istý čas bolo najmladším a najmenším múzeom v rámci Slovenského národného múzea. Dnes je už iba najmenším... Jeho sídlom je totiž objekt rodinného domu, v ktorom žili dve významné osobnosti: Slovenka, historička PhDr. Anna Horáková – Gašparíková, v rokoch 1929 – 1936 osobná archivárka československého prezidenta T. G. Masaryka a Čech, slavista a folklorista, akademik Jiří Horák. 

   foto interiéru domu Horákovcov

Keď do Múzea kultúry Čechov na Slovensku vstúpite, ocitnete sa na začiatku minulého storočia, v čase, kedy sa tu stretávala martinská kultúrna spoločnosť, oddaná myšlienke spolužitia a spolupráce českého a slovenského národa. Dobovú atmosféru vytvára nielen s pietou uchovávaný interiér, ale aj množstvo drobností, patriacich do sveta pôvodných majiteľov. Súčasťou expozície sú ukážky vedeckej činnosti oboch manželov, ale aj výtvarné diela mapujúce ich životné osudy, citlivo dotvorené informatívnymi textami. Súčasné využitie objektu zodpovedá zámeru doktorky Horákovej – Gašparíkovej deklarovanom v závete, v zmysle ktorého sa jeho správcom stalo Slovenské národné múzeum v Martine. Návšteva tohto objektu je tak kombináciou návštevy múzea s návštevou u Horákovcov, osobností, ktoré myšlienku spolupráce českého a slovenského národa nielen hlásali, ale aj žili.

foto interiéru domu Horákovcov

V návštevníckej ponuke Múzea kultúry Čechov na Slovensku je vždy výstava približujúca niektorú z významných českých osobností, udalostí, fenomény súvisiace s prítomnosťou a významom príslušníkov českej národnostnej menšiny na Slovensku či prezentujúca ukážky svojho zbierkového fondu. 

foto interiéru domu s fotkami manželov Horákovcov

foto interiéru domu Horákovcov s písacím stolom