Spolok vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika

Spolok vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika


Autorka textu: Sylvia Hrdlovičová, kurátorka SNM – MĽŠ
Foto: SNM – Múzea Ľudovíta Štúra

Spolok bol založený bývalými legionármi z 1. svetovej vojny na počesť Milana Rastislava Štefánika. Mal svoje pobočky, ktoré vznikali postupne po celom území ešte aj po 2. svetovej vojne. Z pôvodných spolkov na Slovensku už viac ako polovica zanikla. Dodnes je fungujúci spolok napríklad vo Sv. Jure, Šali, Rači, alebo v Lamači. Spolky sa starali (existujúce i udržiavajú) o zriadenie pamätníkov padlým v 1. svetovej vojne, budovanie a udržiavanie vojenských cintorínov, osádzanie pamätných tabúľ, kladenie vencov pri výročiach a iné aktivity, spojené s pripomínaním si vojnových hrôz. V zbierkach SNM – Múzea Ľudovíta Štúra sa nachádzajú dve zástavy Spolku vyslúžilých vojakov, pobočka Modra a Modra-Kráľová.   

Modra, 1947

Zástava Spolku vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika v Modre je zhotovená zo zdvojeného bieleho hodvábu, po obvode zdobená trojuholníkovými všívanými útvarmi vo farbe trikolóry, olemovaná točenou šnúrou rovnakej farby, v hornej časti s našitými deviatimi očkami na upevnenie. V strede zástavy je situovaná oválna kartuša, zdobená reliéfnou výšivkou zlatou niťou s portrétom M. R. Štefánika vo vojenskej uniforme s vyznamenaniami. Odev M. R. Štefánika je zvýraznený vyšívaním zlatou, modrou a červenou niťou, vyznamenania sú doplnené vloženými farebnými sklíčkami. Okolo kartuše so Štefánikovým portrétom je nápis: Pohotoví a verní vlasti a národu, k pomoci ochotní v núdzi a nešťastí. V jednotlivých rohoch zástavy je vyšitý reliéfnou výšivkou zlatou niťou s červenými kontúrami štylizovaný rastlinný ornament. V pravom dolnom rohu uprostred vyšívaného ornamentu je archanjel Michal v žltom rúchu a červenom plášti s prilbicou na hlave, mečom a štítom v rukách. Na opačnej strane zástavy je opäť v strede priečne situovaná kartuša zdobená reliéfnou výšivkou zlatou niťou so znakom mesta Modry uprostred. Okolo kartuše je nápis vyšitý reliéfnou výšivkou zlatou niťou s nasledovným textom: Podpor. spolok vyslúž. vojakov G. M. R. Štefánika v Modre 29. sept. 1947. V rohoch zástavy je umiestnený ornament rastlinného charakteru vyšitý zlatou niťou cez podložku, uprostred ktorého v dolných rohoch je nádoba s večným ohňom aplikovaná na podklad. Rozmery zástavy: dĺžka: 180 cm, šírka: 127 cm. 

Modra-Kráľová, 1948

Zástava je zhotovená zo zdvojeného bieleho hodvábu, po obvode zdobená trojuholníkovými všívanými útvarmi vo farbe trikolóry, olemovaná tenkou točenou šnúrou rovnakej farby. V strede zástavy je situovaná oválna kartuša, s maľovaným portrétom (po kolená) generála M. R. Štefánika vo vojenskej uniforme s vyznamenaniami. Do oblúka nad kartušou je vyšitý nápis: Veriť, milovať, pracovať. V jednotlivých rohoch zástavy je vyšitý plnou výšivkou farebný rastlinný ornament. V hornej časti sú našité kovové očká na zavesenie zástavy. Na druhej strane zástavy je v kartuši v strede umiestnený slovenský znak, pod ním večný oheň v guľovitej nádobe. Okolo znaku je nápis vyšitý reliéfnou výšivkou zlatou niťou s nasledovným textom: Bratský spolok vyslúž. vojakov a front. bojovníkov Gen. M. R. Štefánika odb. č. 4 Králová 1948. V rohoch zástavy je vyšitý farebnými niťami ornament rastlinného charakteru. Rozmery zástavy: dĺžka: 152 cm, šírka 115 cm.