Ako sa kúrilo v bojnickom zámku na začiatku 20. storočia

Ako sa kúrilo v bojnickom zámku na začiatku 20. storočia


Autor: Mgr. Katarína Malečková, SNM – Múzeum Bojnice 
Foto: SNM – Múzeum Bojnice

Veľkorysá stavebná prestavba bojnického hradu na zámok v rokoch 1889 – 1910 okrem neprehliadnuteľnej novogotickej architektúry priniesla v jednotlivých interiéroch aj veľmi pokrokové riešenia. Okrem zavedeného vodovodu, splachovacích toaliet, nových kachľových pecí a kozubov, prestavovaný objekt dostal aj unikátny teplovzdušný systém kúrenia v priestore Oranžérie, dnešnej Zimnej záhrady. 

O projekte tohto systému kúrenia rokoval gróf Ján Pálffy s viedenskou firmou Meidinger. Jedným so zakladateľov viedenskej firmy bol nemecký fyzik Heinrich Meidinger (1832 – 1905), ktorý sa zaoberal viacerými technickými postupmi pri zavádzaní nových spôsobov výroby elektrickej energie, vykurovania a osvetlenia. V roku 1869 skonštruoval prvú pec, v ktorej bol použitý princíp pomalého spaľovania s regulačným, plniacim a ventilačným potrubím. Tento systém sa začal využívať aj za hranicami Nemecka. V roku 1872 bola vo Viedni založená spoločná firma Heinricha Meidingera a Hermana Heima (1846 – 1919), ktorá uviedla na trh nový teplovzdušný vykurovací systém pomocou prieduchov z jedného centrálneho zdroja tepla kachlí alebo aj kozuba. Kachle a aj kozuby sa čoskoro stali veľmi populárnymi kvôli ich rýchlemu a nastaviteľnému vyžarovaniu tepla. 

  

V bojnickom zámku doposiaľ existuje pec v priestore pod Zimnou záhradou, do ktorej sa v minulosti kúrilo a prieduchmi umiestnenými pod oknom v Zimnej záhrade sem prúdilo teplo. V interiéroch zámku sa nachádzajú aj tri kozuby s teplovzdušnými prieduchmi značené Hermanom Heimom. Prvý kozub v Jedálni má vykurovacie teleso prekryté farebnou emailovou mrežou. Obloženie kozuba vyhotovené z dubového dreva má bohatú figurálnu rezbu s motívom bojovej scény a erbu mesta Kolín nad Rýnom. Druhý kozub má architektonicky upravené vonkajšie kamenné obloženie s plastickou výzdobou. Vykurovacie teleso je prekryté prerezávanými liatinovými mriežkami, ktoré sú na povrchu čiastočne zlátené a bohato dekorované geometrickými a rastlinnými ornamentami. Tretí kozub má jednoduché obloženie a vykurovacie teleso prekryté čiernou mriežkou s prerezávanými ornamentami.